Moscow Technological Institute

Không có gì bí mật là thị trường nhân sự của nước Nga hiện đại đang bị thiếu trầm trọng các chuyên gia lành nghề, thậm chí trong cả các lĩnh vực hoạt động thông dụng nhất. Vấn đề này đã được bàn đến trong tất cả các giới và ở tất cả các cấp, từ các phiên họp của chính phủ và các hội nghị khoa học-giáo dục đến các diễn đàn doanh nghiệp với sự tham gia của những người sử dụng lao động và các chuyên gia quản trị nhân sự. Việc giải quyết vấn đề càng hiển nhiên thì thực hiện càng phức tạp, vấn đề là ở chỗ cần xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao, dễ tiếp cận cho bất kỳ ai và liên tục trong toàn bộ quá trình hoạt động nghề nghiệp của người đó.

Chất lượng giáo dục cao, việc sử dụng các công nghệ giáo dục hiện đại, truy cập đào tạo từ bất kỳ điểm nào trên thế giới luôn được trường Moscow Technological Institute tách biệt với một loạt các trường đại học khác. Đúng ra mà nói, MTI – đó là trường đại học thế hệ mới, nó thể hiện tất cả cái tốt nhất mà thế giới đã tích lũy trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Lịch sử MTI được bắt đầu từ các sáng kiến của chính phủ Liên bang Nga về củng cố hợp tác với Liên Hợp Quốc (LHQ) và các cơ quan chuyên môn của nó (UNESCO và UNIDO) trong lĩnh vực phát triển và hiện đại hóa hệ thống giáo dục Nga. Trong khuôn khổ hợp tác này ở Nga được tiến hành việc xây dựng chương trình toàn cầu “Hệ thống giáo dục mở thế kỷ XXI”, bao gồm hai dự án liên kết với nhau – “Đào tạo từ xa trong môi trường thông tin mới” (Descop) và “Đại học công nghệ quốc tế” (ngày nay là MTI).

Moscow Technological Institute “MTI” đã giải quyết các vấn đề tính tiếp cận và tính liên tục của giáo dục đào tạo bằng việc xây dựng và áp dụng thành công các phương pháp luận riêng đào tạo từ xa vào quá trình giáo dục đào tạo. Hơn nữa, MTI là mạng lưới quốc tế rộng lớn các chi nhánh và các đại diện. Tại MTI có một số lượng lớn các giảng viên và giáo viên thực hành làm công tác giảng dạy, họ sẽ giúp tất cả những ai muốn nhận được trình độ học vấn chất lượng không phụ thuộc vào nơi cư trú, tuổi tác, tình trạng sức khỏe, địa vị xã hội và trình độ học vấn đã có.

Hiện nay MTI là một trong những trường đại học lớn ở Mat-xcơ-va với kinh nghiêm lâu năm sử dụng các công nghệ hiện đại trong giáo dục đào tạo và có thể tự hào về không chỉ một khóa các chuyên gia cao cấp đã tốt nghiệp và hiện đang làm việc vì lợi ích nền kinh tế Nga trên tất cả mọi miền của đất nước. Về mặt pháp lý, MTI chiếm một trong những vị trí hàng đầu trong hệ thống “Giáo dục đào tạo hiện đại”, liên kết một loạt các trường đại học có uy tín cùng hoạt động để tiếp tục phát triển hệ thống giáo dục đào tạo thế hệ mới ở Nga.

Nếu bạn muốn trở thành một nhà chuyên nghiệp thực sự được trọng dụng trên thị trường nhân sự trong các lĩnh vực triển vọng nhất của nền kinh tế hiện đại, thì trong số các chương trình đào tạo của MTI bạn nhất định sẽ tìm được chương trình đào tạo phù hợp với trình độ học vấn hiện thời và các hoàn cảnh cá nhân của bạn (tuổi tác, địa vị xã hội, nơi cư trú, tình trạng sức khỏe, mức độ bận rộn công việc).