WTU UNESCO logo

 

Lịch sử Moscow Technological Institute

Vào những năm 80 của thế kỷ 20 các thành viên của UNESCO đã đưa ra ý tưởng thành lập mạng lưới quốc tế các trường đại học kĩ thuật nhằm quốc tế hóa các nỗ lực về đào tạo các chuyên gia lành nghề trong lĩnh vực công nghệ cao, đảm bảo nền học vấn công nghệ liên tục và dễ tiếp cận, cũng như việc củng cố sự hợp tác lẫn nhau giữa các trường đại học. Sự cần thiết khách quan cho việc thành lập mạng lưới như vậy đã thuc đẩy cực kỳ nhanh chóng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sự toàn cầu hóa tác động các kết quả của tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao thực chất trách nhiệm của các chuyên gia kĩ thuật trong việc sử dụng các kiến thức của mình vì lợi ích xã hội và các hậu quả hiểm họa kĩ nghệ có thể. Để xây dựng các chương trình đào tao, đã quyết định thu hút các trường đại học tôt nhất toàn thế giới và triển khai các công nghệ hiện đại làm giảm giá thành cho quá trình truyền đạt kiến thức.

Bạn có biết không?

UNESCO (Tổ chức Liên Hợp Quốc về giáo dục, khoa học và văn hóa) - Ủy ban chuyên môn của LHQ với nhiệm vụ chính là phát triển giáo dục, khoa học và văn hóa để củng cố hòa bình và an ninh bằng cách trừ diệt đói nghèo và thiết lập đối thoại giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng các giá trị chung.

Tổ chức UNESCO đã được thành lập ngay 16 tháng 11 năm 1945 vào ngày cuối cùng của Hội nghị LHQ tại Luân Đôn và đưa ra Điều lệ UNESCO. Sau một năm Điều lệ đã được phê chuẩn, và cũng 19 thang 11 năm 1946 tại Trường đại học tổng hợp Sorborn (Paris) lần đầu tiên trong lịch sử đã khai mạc Hội nghị toàn thể UNESCO với đại diện của 30 nước tham gia. Ngày nay Tổ chức đã bao gồm 193 thành viên chính thức và 7 nước thành viên cộng tác. Tổng hành dinh của UNESCO nằm tại Paris, 67 văn phòng và các đon vị phân bổ khắp thế giới.

Xem: Website chính thức UNESCO và trang trong Wikipedia

UN logo

 

Lịch sử Moscow Technological Institute bắt đầu vào nửa đầu những năm 90 của thế kỷ 20, khi Chính phủ Liên bang Nga ra một loạt các sáng kiến về củng cố hợp tác với Tổ chức Liên hợp Quốc (LHQ) và các ủy ban chuyên môn của LHQ trong lĩnh vực phát triển và hiện đại hóa hệ thống giáo dục Nga.

Bạn có biết không?

LHQ – tổ chức quốc tế duy nhất được thành lập ngay sau kết thúc Đại chiến Thế giới II bới 51 quốc gia đại diện để duy trì hòa bình và an ninh trên toàn thế giới, phát triển quan hệ hữu nghị giữa các nước, thúc đẩy tiến bộ xã hội và cải thiện mức sống của tất cả các dân tộc trên hành tinh. Các ủy quyền của LHQ cho phép UNESCO hoạt động trực tiếp trên một diện rộng các vấn đề, các đại diện 192 nước tham gia có thể bày tỏ quan điểm của mình và ảnh hưởng tới sự phát triển các sự cố thế giới thông qua việc tham gia tại các phiên họp của Đại Hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng kinh tế và xã hội, cũng như các cơ quan và ủy ban khác của LHQ.

Trong số các cơ quan chuyên môn của LHQ bao gồm các cơ quan có ảnh hưởng như Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức y tế thế giới (WHO), Tổ chức Liên Hợp Quốc về phát triển công nghiệp (UNIDO), Tổ chức Liên Hợp Quốc về giáo dục, khoa học và văn hóa (UNESCO) và các Tổ chức nổi tiếng khác.

UNESCO logo

  Mat-xcơ-va, 25 tháng 6 năm 1993. Đã ký Tuyên bố chung về hợp tác lẫn nhau giữa Liên bang Nga và Tổ chức Liên Hợp Quốc về giáo dục, khoa học và văn hóa (UNESCO).

UNIDO logo

 

Giơ-ne-vơ, 8 tháng 7 năm 1993. Đã ký Tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghiệp giữa Hội đồng Bộ trưởng – Chính phủ Nga và Tổ chức Liên Hợp Quốc về phát triển công nghiệp (UNIDO).

Bạn có biết không?

Tổ chức Liên Hợp Quốc về phát triển công nghiệp (UNIDO — United Nations Industrial Development Organization) – là cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc có nhiêm vụ tăng cường trong cuộc chiến chống nghèo đói bằng cách nâng cao hiệu suất lao động.

Tổ chức này huy động các kiến thức, kinh nghiệm, thông tin và công nghệ và chính thế hỗ trợ tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế cạnh tranh và đảm bảo ổn định sinh thái.

Xem: Website chính thức UNIDO và trang trong Wikipedia (tiếng Anh)

 

Paris, 14 tháng 11 năm 1995. Đã ký Tuyên bố chung về hiểu biết lẫn nhau giữa UNESCO, UNIDO và Ủy ban quốc gia Liên bang Nga về đại học (GoskomvuzRF). Một trong những mục tiêu quan trọng ký kết văn bản này là sự hợp tác ba bên trong lĩnh vực thực hiện dự án phối hợp “Hệ thống giáo dục mở của thế kỷ XXI”, việc tham gia vào dự án cho phép giải quyết các nhiệm vụ của chương trình quốc gia “Giáo dục không biên giới” do Chính phủ Liên bang Nga xây dựng theo chỉ thị của tổng thống B.Eltsin. Cơ sở để thực hiện chương trình quốc tế phối hợp là hai dự án – “Đại học tổng hợp công nghệ quốc tế” và “Đào tạo từ xa trong môi trường thông tin mới”, DESCOP.

 

Paris, 25 tháng 10 - 16 tháng 11 năm 1995. Trong phiên họp lần thứ 28 Hội nghị toàn thể của UNESCO đã đưa ra dự thảo nghị quyết (28 C/DR. 235) về hỗ trợ và tài trợ một loạt chương trình giáo dục quốc gia và quốc tế của Goskomvuz Liên bang Nga, bao gồm cả dự án “Đại học tổng hợp công nghệ quốc tế”.

 

  Mat-xcơ-va, 10 tháng 7 năm 1996. Đã ký Tuyên bố chung về hợp tác lẫn nhau giữa UNESCO và Đại học tổng hợp công nghệ quốc tế, trong đó MTI được công nhận là “trung tâm lhoa học – giáo dục tự trị kiểu mẫu”.
Mat-xcơ-va, 6 tháng 1 năm 1997. Ban hành Nghị định Chính phủ Liên bang Nga N 13-p, do thủ tướng chính phủ V.Chernomyrdin ký, giao Bộ giáo dục Liên bang Nga phối hợp với Bộ ngoại giao “đảm bảo tiến hành các giải pháp về thành lập tại Liên bang Nga Đại học tổng hợp công nghệ thế giới và Viện UNESCO về chính sách trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và các công nghệ thông tin mới”, cũng như phối hợp với Ủy ban tài sản quốc gia Nga để cấp cho các cơ quan này các tòa nhà thuộc Bộ giáo dục đào tạo trên phố Kedrov ở Mat-xcơ-va.
Mat-xcơ-va, 2 tháng 10 năm 1997. Đại học tổng hợp công nghệ quốc tế nhận được giấy phép đăng ký pháp lý trên lãnh thổ Liên bang Nga từ Viện đăng kiểm Mat-xcơ-va thuộc chính phủ Mat-xcơ-va.

 

Mat-xcơ-va, năm 1998. Theo quyết định số N1925 của Bộ giáo dục đào tạo, viện sĩ thông tấn Viện hàn lâm khoa học Nga giáo sư Nikolai Malyshev được bổ nhiệm làm Chủ tịch Đại học tổng hợp công nghệquốc tế MTI.

N.G. Malyshev

Nikolai Grigoryevich Malyshev sinh năm 1945 tại Mat-xcơ-va. Năm 1969 ông tốt nghiệp Trường đại học kĩ thuật vô tuyến Taganrog (TRTI) chuyên ngành “Tự động hóa và cơ học từ xa”, bảo vệ luận án tiến sĩ trước thời hạn và cũng vào tuổi 31 trở thành chủ nhiệm bộ môn của Trường, năm 1982 dã tổ chức và làm chủ nhiệm bộ môn “Các hệ thống điều khiển tự động hóa”, năm 1986 trở thành hiệu trưởng Trường TRTI. Trong thời gian đó N.G. Malyshev đã lãnh đạo phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học “Kĩ thuật hệ thống” và tích cực nghiên cứu trong lĩnh vực các hệ thống điều khiển tự động hóa, năm 1979 được phong học hàm tiến sĩ khoa học. Năm 1991 ông được bầu là viện sĩ thông tấn Viện hàn lâm khoa học Nga chuyên ngành “Công nghệ thông tin”. N.G. Malyshev là tác giả của 129 công trình khoa học, trong đó có 1 sách chuyên khảo, 3 sách và 8 chứng nhận quyền tác giả về sáng chế.

Từ năm 1990 đến 1992 N.G. Malyshev giữ chức vụ phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa xô viết Liên bang Nga (RSFSR) và chủ tịch RSFSR về khoa học và giáo dục đại học.

Từ năm 1992 đến năm 1998, Cố vấn Nhà nước của Liên bang Nga về khoa học và giáo dục đại học, Cố vấn của Tổng thống Liên bang Nga về khoa học và giáo dục đại học, Giám đốc Trung tâm các chương trình trực thuộc Tổng thống của Đổng lý văn phòng tổng thống Liên bang Nga, Thư ký Hội đồng về chính sách khoa học kĩ thuật trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, Cố vấn Nhà nước của Liên bang Nga.

Cùng với đồng sự của ông trong chính phủ V.G.Kinelev, liên tục giữ chức Chủ tịch Goskomvuz và Bộ trưởng giáo dục Liên bang Nga, N.G. Malyshev làm việc không mệt mỏi thực thi ước mơ của mình về thành lập ở Nga “trường đại học đẳng cấp quốc tế hiện đại”, phát triển quan hệ với UNESCO và các trường đại học nước ngoài. Chủ yếu nhờ N.G. Malyshev mà “những công nghệ thông tin mới” đã ăn sâu vào nền giáo dục Nga, và một trong những trường đại học đầu tiên được trang bị công nghệ thông tin là Đại học Công nghệ Quốc tế (MTI) vì sự phát triển của Trường mà N.G. Malyshev đã thôi việc trong chính phủ. Từ năm 1998 N.G. Malyshev là Chủ tịch không bãi miễn của Đại học Công nghệ Quốc tế thuộc Bộ giáo dục Liên bang Nga và UNESCO.

Xem: Bách khoa toàn thư tiếu sử lớn và trang trong Wikipedia

 

Paris, 10 tháng 2 năm 1999. Tổng giám đốc UNESCO Federiko Maior và Chut tịch Đại học Công nghệ Quốc tế Nikolai Malyshev đã ký Tuyên bố chung về hợp tác giữa UNESCO và MTI, trong đó xác định các mục tiêu của MTI và các hướng hợp tác giữa MTI và UNESCO. Từ đó đã bát đầu một lịch sử đầy các sự kiện của hoạt động nghiên cứu và giáo dục của Đại học Công nghệ Quốc tế (ngày nay là Moscow Technological Institute “MTI”).

Mat-xcơ-va, 13 tháng 5 năm 1999. Phiên họp tư vấn quốc tế đầu tiên về phát triển quan điểm hệ thống và quan hệ đối tác của MTI, tham dự trong đó có Tổng giám đốc UNESCO F.Maior, Bộ trưởng giáo dục Nga V.Filippov, 97 đại diện của 60 trường đại học tổng hợp và trung tâm khoa học từ 12 nước, cũng như các nhà công nghiệp, các nhà khoa học và lãnh đạo các trường đại học Nga. Trong khuôn khổ của phiên họp đã phê chuẩn biểu tượng của MTI, hình thức và nội dung các văn bản về giáo dục, học vị và học hàm do MTI cấp. Theo kết quả của phiên họp trong bộ máy tổ chức của MTI được thành lập 25 phòng theo 18 ngành đào tạo kĩ sư, cũng như về kinh tế, tin học và ngoại ngữ. Đã ký thỏa thuận với 82 trường đại học Nga và một loạt các trường đại học tổng hợp và trung tâm khoa học nước ngoài.

Paris, 11 tháng 11 năm 1999.. Tại phiên họp lần thứ 30 của Hội nghị toàn thể UNESCO đã nhất trí xây dựng dự thảo nghị quyết (30 C/DR. 94), đưa vào một loạt các sửa đổi cho “Dự thảo chương trình và ngân sách năm 2000-2001 (30C/5)” về tiếp cận và hỗ trợ cho Đại học Công nghệ Quốc tế tại Nga. Dự thảo nghị quyết bao gồm sơ lược lịch sử quan hệ tương tác giữa UNESCO và MTI trong thời kỳ từ năm 1995 đến năm 1999.

Mat-xcơ-va, năm 2000. Tương ứng với dự thảo nghị quyết đã được thông qua năm 1999, đã tổ chức phiên họp tư vấn quốc tế với sự tham gia của các đại diện UNESCO, các thành viên của Hội đồng Sáng lập “MTI”, kết quả của phiên họp UNESCO đã hỗ trợ Đại học Công nghệ Quốc tế trong lĩnh vực phát triển và thực hiện các kế hoạch đã vạch ra.

Mat-xcơ-va, năm 2000. Tương ứng với quy chế Liên bang Nga Đại học tổng hợp Công nghệ Quốc tế đã nhận được thể chế của Trường đại học đặc mệnh quyền.

Orenburg, năm 2000. Đại học tổng hợp Công nghệ Quốc tế đã khai trương chi nhánh đàu tiên .

 

Mat-xcơ-va, 04 tháng 7 năm 2007. Được tổ chức cuộc gặp của Văn phong UNESCO, bàn về các vấn đề phát triển Đại học tổng hợp Công nghệ Quốc tế ở Nga. Đã ấn định các dự án hệ thống đại diện cho lợi ích của UNESCO và MTI trong tương lai gần.

Mat-xcơ-va, 11 tháng 7 năm 2007. Tương ứng với biên bản của Hội đồng những nhà sáng lập số N4 ký ngày 13 tháng 5 năm 1999 đã phê chuẩn biểu tượng của MTI, cũng như các hình thức và nội dung các văn bản về giáo dục, học vị và học hàm do Đại học tổng hợp Công nghệ Quốc tế cấp, chuẩn bị biên tập lần hai Cờ của MTI.

Mat-xcơ-va, 07 tháng 9 năm 2007. Cơ quan Liên bang về giáo dục đã công nhận Đại học tổng hợp Công nghệ Quốc tế là người chiến thắng “Cuộc thi chương trình hướng định Liên bang về phát triển giáo dục năm 2006 - 2010” theo dự án “Xây dựng cơ chế ứng dụng đào tạo điện tử ở cấp các trường đại học(Các tiêu chuẩn, công nghệ, sư phạm, tổ chức quá trình đào tạo, quản lý chất lượng trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế)” (№ Ф-370), và ký hợp đồng nhà nước tương ứng.

   

Mat-xcơ-va, 22 tháng 11 năm 2007. Tại Viện hàn lâm khoa học Nga đã tổ chức long trọng lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đại học tổng hợp Công nghệ Quốc tế với các bài phát biểu của giám đốc Văn phòng UNESCO tại Mat-xcơ-va Dendev Badarch, phó chủ tịch Viên hàn lâm khoa học Nga (RAN ), chủ tịch hộ đồng bảo trợ của MTI Nikolai Lavyerov, chủ tịch MTI Nikolai Malyshev, hiệu trưởng MTI Vasily Soldatkin và những người khác. Tham dự buổi lễ còn có các chủ tịch ủy ban của Duma quốc gia Liên bang Nga về giáo dục và khoa học, các đại diện của Cơ quan Liên bang về giám sát trong lĩnh vực giáo dục và khoa học, Cơ quan Liên bang về giáo dục, Cơ quan về kiểm soát xã hội về chất lượng giáo dục và phát triển công danh, các hiệu trưởng của các trường đại học Nga, các viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Nga (RAN) và Viện hàn lâm giáo dục Nga (RAO).

 

Mat-xcơ-va, 02 tháng 2 năm 2010. Quyết định của Ủy ban liên bộ thuộc Chính phủ Mat-xcơ-va về cấp phép quyền sử dụng biểu tượng quốc gia của thành phố Mat-xcơ-va (biên bản № 1 ký ngày 20.01.2010) đã cho phép MTI sử dụng biểu tượng viết “Mat-xcơ-va” , các từ và tập hợp từ trên cơ sở đó cho tên gọi của pháp nhân, dấu, blanc và các biển quảng cáo.

Московский технологический институт "ВТУ" логотип  

Mat-xcơ-va, 31 tháng 5 năm 2010. Đại học tổng hợp Công nghệ Quốc tế (WTU) được đổi tên thành Moscow Technological Institute (MTI).

Mat-xcơ-va, 19 tháng 7 năm 2010. Moscow Technological Institute (MTI) đã nhận được giấy phép mới về quyền được tiến hành hoạt động giáo dục đào tạo và đặc mệnh quyền trên lãnh thổ Liên bang Nga với quyền cấp bằng tốt nghiệp mẫu quốc gia về tất cả các ngành học của hệ cử nhân, thạc sĩ, các chương trình MBA và MPA.

Mat-xcơ-va, 1 tháng 9 năm 2010. Đầu năm học được vạch ra bộ chương trình đào tao học vấn kinh doanh mới – cử nhân quản trị kinh doanh (Bachelor of Business Administration, BBA).

Mat-xcơ-va, 15 tháng 12 năm 2010. MTI đã qua sát hạch chứng chỉ trong hệ thống RIER và được cấp thể chế trung tâm phương pháp luận đào tạo các kiểm toán năng lượng và các chuyên gia năng lượng.

Mat-xcơ-va, 20 tháng 2 năm 2010. Moscow Technological Institute (MTI) ấn hành bộ chương trình Chương trình chuyển đổi ngành theo loại hình đào tạo từ xa, cho phép nắm được nghề nghiệp mới trong thời hạn ngắn (6 – 8 tháng) mà không phải ngừng hoạt động công tác.

Praha, Berlin, 21 – 23 tháng 2 năm 2011. Moscow Technological Institute (MTI) đã mở các chi nhánh tại Đức (thành phố Berlin) và Cộng hòa Sec (thành phố Praha).

Mat-xcơ-va, 21 tháng 2 năm 2011. Công lệnh số № 383 ký ngày 21.02.2011 “Về đăng ký quốc gia của các cơ quan giáo dục (tổ chức) và tổ chức khoa học” của Cơ quan Liên bang về giám sát trong lĩnh vực giáo dục và khoa học của Bộ giáo dục và khoa học, công nhận MTI là cơ quan giáo dục được đăng ký nhà nước về tất cả các chương trình đào tạo MBA và các chương trình đào tạo chương trình chuyển đổi ngành với quyền được cấp bằng tốt nghiệp mẫu quốc gia.

21 tháng 4 năm 2011, Moscow. TrườngĐHcông nghệ Maxtcovađã đượcChính phủ Nga công nhận là trung tâm giáo dục hàng đầu của hiệu quả năng lượngphù hợpvớimục83 và 84 kếhoạchbiệnphápvềtiếtkiệmnănglượngvà nângcaohiệu quả năng lượng tại Nga, nhằm mục đích thực hiện các Luật liên bang "Về tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả năng lượng và sửa đổi đối với một số hành vi lập pháp của LiênbangNga»  số1830 ký ngày 01 tháng 12 năm2009.

17 tháng6 năm2011, Moscow. TTrường ĐH công nghệ Maxtcova được bởi Hiệp hội xây dựng quốc gia (NOSTROY) công nhận. MTI đã gia nhập vào sổ đăng ký của trung tâm thử nghiệm gửi tới NOSTROY cùng với các quy định mới cấp giấy chứng nhận của công nhân xây dựng

 

25 ThángMườinăm2011, Moscow. Trường ĐH công nghệ Maxtcova và công ty cổ phần MTS (Công ty cổ phần Truyền thông di động) đã đưa ra chương trình hợp tác, trong đó cung cấp cho sinh viên quyền truy cập vào tài liệu học tập vào thời điểm thuận tiện 24 * 7.

Ngày 10 tháng 11 năm 2011, Moscow. MTI kết hợp với nhà lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực học ngoại ngữ từ xa Tell Me More ra mắt chương trình MTI Lingvo
 
Ngày 16 tháng 11 năm 2011, Moscow. MTI  được công nhận chương trình e-learning trong lĩnh vực CNTT và nhận được quy chế Học viện mạng của công ty Cisco.
1 tháng ba năm 2012, TP Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh (nước Việt Nam) đã mở văn phòng đại diện của MTI.
 
Ngày 15 tháng 11 năm 2012, Moscow. MTI đã được trao giấy chứng nhận chất lượng cấp độ "Phấn đấu xuất sắc" theo tiêu chuẩn EFQM (Quỹ quản lý chất lượng châu Âu).
 
15 Tháng Ba năm 2013, Moscow. Hiệu trưởng của MTI đã nhận được giải thưởng "Lãnh đạo chất lượng Nga" được Cơ quan chất lượng toàn Nga (VOK) thành lập.
 
Ngày 21 tháng 3 năm 2013, Moscow. MTI được trao tặng quy chế Nền tảng thử nghiệm của Trường Liên bang phát triển giáo dục của Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga.
 
23 tháng năm năm 2013, Moscow. Hội đồng Kiểm định liên bang của cục giám sát trong giáo dục và khoa học tại MTI đã gia hạn công nhận nhà nước thêm 6 năm.
 
14 tháng 8 năm 2013, Moscow. MTI đã trở thành uỷ quyền của Microsoft và nhận được quy chế "Đối tác bạc trong Đào tạo» (Microsoft Partner Silver Learning).
 
08 tháng 11 năm 2013, Moscow. MTI đã trở thành thành viên của Hiệp hội quốc tế về Giáo dục Thường xuyên (MANO, IACE).
 
Ngày 22 tháng tư năm 2014, Moscow. MTI được trao quy chế nền tảng đổi mới liên bang cho năm 2014-2016 theo lệnh của Bộ Giáo dục và Khoa học của Liên bang Nga số 395 ký ngày 22 tháng 4 năm 2014.
 
06 Tháng Sáu năm 2014, Moscow. MTI đã trở thành một thành viên của Hiệp hội phát triển trường đại học kinh doanh (Association to Advance Collegiate School of Business, AACSB).
 
Ngày 09 tháng 6 năm 2014, Moscow. Hội nghị những người sáng lập đã quyết định đổi tên Cơ quan giáo dục đại học chuyên nghiệp ngoài công lập, Đại học công nghệ Matxcova “WTU” thành Cơ quan giáo dục đại học ngoài công lập " Trường Đại Học Công nghệ Matsxcova"