Đề xuất về hợp tác

Các mục tiêu của МТI

 • Đáp ứng các nhu cầu các đại diện của tất cả các tầng lớp xã hội trong giáo dục đào tạo chuyên nghiệp nhiều cấp;
 • Xây dựng hệ thống giáo dục toàn cầu với sơ đồ thành phần (phối hợp) tổ chức đào tạo và hoàn thiện việc quản lý nó;
 • Рhát triển hệ thống trao đổi học tập;
 • Xây dựng môi trường thông tin-giáo dục thống nhất của cộng đồng thế giới.

Các ưu thế, tạo ra cho các tổ chức khi hợp tác với МТI

 • Thư viện điện tử liên kết các tài nguyên văn bản toàn bộ dùng cho học tập (hơn 100 Gb và 20 000 đầu sách);
 • Cơ sỏ liên kết các giảng viên –tư vấn viên, được cơ cấu tổ chức theo mỗi một môn học;
 • Cơ sở liên kết các bài tập trắc nghiệm (АСТ và ФЭПО) về mỗi một môn học đối với các quy trình liên kết kiểm tra kiến thức (оff- và online-trắc nghiệm);
 • Website điển hình trong thành phần cổng thông tin liên kết МТI (hosting miễn phí và không gian đĩa đáng kể);
 • Sử dụng miễn phí các khả năng dịch vụ đào tạo internet bởi các phương tiện của cổng điện tử giáo dục Liên bang «Cổng điện tử giáo dục mở của Nga», LMS Moodle và LearningSpace

Các hình thức hợp tác có thể

 • Đại diện và bảo vệ các quyền lợi của МТI về thực hiện các dự án giáo dục trong lĩnh vực đào tạo chuyên nghiệp, đào tạo lại và nâng cao chuyên môn nhằm — đảm bảo chính sách marketing thống nhất trên lãnh thổ Liên bang Nga, các quốc gia SNG và các nước khác;
 • Xây dựng phòng lãnh thổ (điểm lãnh thổ truy cập) МТI để đảm bảo các điều kiện tổ chức phương pháp luận và viễn thông thực hiện tất cả các chương trình giáo dục với việc sử dụng các công nghệ đào tạo từ xa, không yêu cầu giấy phép giáo dục đào tạo cho việc thành lập phòng;
 • Ký hợp đồng thuê đào tạo, theo đó đố tác tiến hành việc đào tạo được ủy quyền và được cấp chứng chỉ theo các chương trình đào tạo , các công nghệ và dưới sự kiểm soát của MTI, với điều kiện đối tác có giấy phép giáo dục đào tạo, có thể theo chương trình «hai diplom», cũng như thành lập đơn vị liên doanh của đối tác với MTI;
 • Thành lập lớp học trung học phổ thông MTI trên cơ sở các lớp 10–11 của các trường trung học phổ thông;
 • Ký hợp đồng xúc tiến giáo dục đào tạo tạo để xúc tiến và thực hiện các dịch vụ đào tạo, các chương trình và các sản phẩm khác của đối tác theo toàn bộ mạng lưới của MTI — khu vực và quốc tế;
 • Sáng lập tổ chức đa chức năng liên doanh giáo dục đào tạo và tư vấn để xúc tiến và thực hiện các dịch vụ tư vấn giáo dục, các chương trình và các sản phẩm khác của МТI trong khu vực của đối tác hay trong lixh vực kiến thức ưu tiên, trong trường hợp đó tổ chức-đối tác được coi là chi nhánh con và trở thành đối tác chiến lược toàn quyền của МТI;
 • Chứng chỉ tổ chức,cho phép tiến hành hỗ trợ tổ chưc-phương pháp luận và tư vấn trong hệ thống giáo dục mở của МТI (HTGDM MTI) về các chương trình giáo dục đào tạo cử nhân và thạc sỹ, tổ chức điểm lãnh thổ truy cập vào HTGDM MTI cho các sinh viên và học viên МТI, cũng như đại diện và bảo vệ các quyền lợi củaMTI.

Các hợp đồng và các thỏa thuận

Các hợp đồng khung

Thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo (dự thảo)
Thỏa thuận về hợp tác học tập (dự thảo)
Hợp đồng về đại diện và bảo vệ các quyền lợi của МТI (dự thảo)

Xây dựng phòng lãnh thổ МТI (điểm lãnh thổ truy cập) không yêu cầu giấy phép giáo dục đào tạo cho phòng.

Hợp đồng trợ giúp có hoàn lại các dịch vụ về tổ chức điểm lãnh thổ truy cập tới hệ thống giáo dục mở của Moscow Technological Institute (dự thảo)
Bổ sung hợp đồng (dự thảo)

Hợp đồng thuê giáo dục đào tạo. Cỏ thể thành lập đơn vị liên doanh giữa đối tác và MTI.

Thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo chuyên nghiệp nhiều cấp liên tục mở (dự thảo)
Thỏa thuận về các nguyên tắc hợp tác và quy chế tình toán tài chính (dự thảo)
Thỏa thuận về truy cập tới các tài nguyên thông tin (dự thảo)
Thỏa thuận về làm việc trong hệ thống thống nhất МТI «1С: Kiểm kê giáo dục đào tạo có trả tiền» (dự thảo)
Thỏa thuận về hợp tác với các cơ sở giáo dục đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (dự thảo)
Thỏa thuận về hợp tác thành lập và phát triển hệ thống giáo dục đào tạo chuyên nghiệp liên tục các học sinh các trường trung học phổ thông (dự thảo)

Thành lập lớp học trung học phổ thông MTI trên cơ sở các lớp 10–11 của các trường trung học phổ thông;
Hợp đồng trợ giúp các dịch vụ tư vấn (dự thảo)
Đơn (dự thảo)
Chứng chỉ (dự thảo)

Hợp đồng xúc tiến giáo dục đào tạo. Xúc tiến và thực hiện các dịch vụ giáo dục đào tạo của bạn theo toàn bộ mạng lưới của МТI (Liên bang Nga, SNG và các nước khác).

Hợp đồng xúc tiến giáo dục đào tạo (dự thảo)

Chứng chỉ tổ chức. Cho phép tiến hành hỗ trợ tổ chức phương pháp luận đào tạo và dịch vụ trong hệ thống giáo dục mở: cử nhân / thạc sỹ.

Quy chế về chứng chỉ tổ chức từ 24 tháng 11 năm 2008 , № 05-04-117

Địa chỉ tài khoản

Tài khoản (RUB)
Tài khoản (USD)
Tài khoản (EUR)

Đối tác với МТI