Hợp tác thông tin

Моscow Technological Institute — trường đại học duy nhất ở Nga, do chính phủ Liên bang Nga và UNESCO thành lập để hợp nhất các nỗ lực quốc tế, quốc gia và khu vực về phát triển và hoàn thiện giáo dục công nghệ.

Nhiệm vụ chính của công việc chúng tôi là quốc tế hóa việc đào tạo cán bộ trong lĩnh vuecj công nghệ cao trên toàn thế giới, cũng như đảm bảo liên kết các nỗ lực của các trường đại học tổng hợp tốt nhất để phổ biến kiến thức và các công nghệ cao, đảm bảo tiếp cận giáo dục.

Trung tâm báo chí

Hãy liên hệ với trung tâm báo chí của chúng tôi về các ý tưởng bất kỳ và tất cả các vấn đề đăng xuất bản các tài liệu về hoạt động của Moscow Technological Institute, để ủy quyền cho các hoạt động, thay mặt cho các cơ sở giáo dụa này, cũng như để tổ chức phỏng vấn và họp báo với các lãnh đạo, các giảng viên và các cán bộ của.

Người liên hệ: Mr Theodor Popov
E-mail: t_popov@mti.edu.ru

Tài liệu cho báo chí

Trong các bài đăng báo của mình, nói về hoạt động của các cơ sở giáo dục đào tạo của chúng tôi, bạn có thể sử dụng các biểu tượng dưới dạng Encapsulated PostScript (EPS):