Robot học nấu ăn từ clip YouTube

 

Các nhà nghiên cứu vừa có thêm cách thức mới để dạy robot cách sử dụng các công cụ đơn giản bằng cách xem video clip trên YouTube.

Robot có thể nhận biết các vật thể, học "nấu ăn" qua clip YouTube từ Deep Learning, một xu hướng mới trong khoa học nghiên cứu về Trí thông minh nhân tạo (AI)Các nhà nghiên cứu từ ĐH Maryland và trung tâm nghiên cứu NICTA (Úc) đã xuất bản một báo cáo về thành tựu của mình, dự kiến công bố tại hội nghị khoa học thường niên của Hiệp hội Trí thông minh Nhân tạo (AI) Cấp cao diễn ra vào 29-1.

Theo nghiên cứu, các nhà khoa học để khai thác một dạng trí thông minh nhân tạo được gọi tên "Deep Learning". (Xem đầy đủ báo cáo "Robot Learning Manipulation Action Plans by ‘Watching’ Unconstrained Videos from the World Wide Web")

Các nhà khoa học nói trên đã dùng Deep Learning để giúp robot "học" tiếp nhận thông tin qua 88 video clip dạy nấu ăn từ YouTube do các nhà khoa học từ ĐH Buffalo phát hành cho mục đích nghiên cứu.

Deep Learning là một xu hướng mới trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học máy móc thiết bị, chúng có thể "học" và "hiểu" bằng cách nhận diện hình ảnh, âm thanh, tích lũy thông tin chuyển chúng thành hành động tương ứng phù hợp. Các công ty lớn như Facebook đã áp dụng Deep Learning cho các hệ thống của mình.

Link source: http://khoahoc.tv/congnghemoi/cong-nghe-moi/58197_day-robot-nau-an-bang-...