Học phí

Bạn hãy làm quen với học phí của Trường ĐH công nghệ Matscova (Moscow Technological Institute).

Hệ cử nhân (Bachelor Degree)

Giá tiền tính cho 1 năm học

Chuyên ngành

Loại hình đào tạo

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga

Chính quy tại Nga

Tin học và kỹ thuật tính toán

42 000 000 VND

105 900 000 VND
147 000 000 VND
147 000 000 VND

Quản trị học

42 000 000 VND

147 000 000 VND

Năng lượng điện và kỹ thuật điện

42 000 000 VND

105 900 000 VND
147 000 000 VND
147 000 000 VND

Kinh tế

42 000 000 VND

147 000 000 VND

Xây dựng

42 000 000 VND

105 900 000 VND
147 000 000 VND
147 000 000 VND

Bachelor of Business Administration

Giá tính cho 1 học kỳ (semester).

Chuyên ngành

Loại hình đào tạo

Chính quy

Các chuyên ngành chức năng

147 000 000 VND

Các chuyên ngành lĩnh vực

Hệ thạc sỹ (Master Degree)

Giá tiền tính cho 1 năm học

Chuyên ngành

Loại hình đào tạo

Từ xa

Tin học và kỹ thuật tính toán

105 900 000 VND

Quản trị

38 900 000 VND
105 900 000 VND
105 900 000 VND

Kinh tế

Năng lượng điện và kỹ thuật điện

105 900 000 VND

Master of Business Administration

Học phí tính cho toàn bộ khóa học (1 năm), không có các chi phí bổ sung.

Chương trình MBA.

Học phí

МВА Start

59 900 000 VND
110 900 000 VND
110 900 000 VND

МВА Profesional

80 900 000 VND
105 900 000 VND
105 900 000 VND

МВА Ngành

147 000 000 VND

MBA Thạc sĩ

Học phí tính cho toàn bộ khóa học (2 năm), không có các chi phí bổ sung.

Chương trình MBA Thạc sĩ

128 900 000 VND
190 000 000 VND
190 000 000 VND

Chương trình chuyển đổi ngành

Khoa
Loại hình đào tạo
Chính quy Nhóm ngày nghỉ
Tại chức
Từ xa
Business Administration
 
-
 
-
 
-

1700 USD
1290 USD
1290 USD

Information Technologies


Học phí của tất cả các chương trình MBA tính cho toàn bộ khóa học, không có các chi phí bổ sung.

* — Mức học phí có hiệu lực từ 01 đến ngày 31 tháng 10 trong khuôn khổ chương trình «Bước đột phá sự nghiệp»

** — 1 kỳ thi chính quy ở nước ngoài và 1kỳ thi chính quy ở Hà Nội / Hồ Chí Minh.

Hình thức thanh toán thuận tiện

Bạn hãy trả học phí bằng cách thuận tiện cho bạn:

Đối với các khách hàng công ty

Nếu bạn muốn nâng cao chất lượng làm việc của phòng bạn hay của công ty nói chung, bạn hãy làm quen với khuyến nghị của chúng tôi đối với các khách hàng công ty. Trong trường hợp nếu công ty của bạn trả tiền học cho bạn hay chính bạn là người lãnh đạo công ty trả tiền học cho các nhân viên của bạn, bạn có thể gửi cho chúng tôi nhu cầu, các nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạnvà gửi cho bạn hợp đồng, tài khoản và các giấy tờ thủ tục cần thiết khác.

Học phí đối với các khách hàng công ty

 

 

Chương trình học

Số lượng người tham gia
từ 2 đến 5 từ 6 đến 10 từ 11 đến 15 từ 16 trở lên
Cử nhân:
Quản trị
Kinh tế
5% chiết khấu 10% chiết khấu 15% chiết khấu 20% chiết khấu

Cử nhân:

Tin học và kỹ thuật tính toán
Xây dựng
Năng lượng nhiệt và kỹ thuật nhiệt
Điều khiển trong các hệ thống kỹ thuật
Thực phẩm từ nguyên liệu thực vật
Thực phẩm từ động vật
Năng lượng điện và kỹ thuật điện
An toàn kỹ nghệ
5% chiết khấu 10% chiết khấu 15% chiết khấu 20% chiết khấu
BBA 5% chiết khấu 10% chiết khấu 15% chiết khấu 20% chiết khấu

Thạc sỹ:
Quản trị
Kinh tế
Tin học và kỹ thuật tính toán
Năng lượng điện

5% chiết khấu 10% chiết khấu 15% chiết khấu 20% chiết khấu
Văn bằng 2 chuyên nghiệp 5% chiết khấu 10% chiết khấu 15% chiết khấu 20% chiết khấu
Bổ túc nâng cao 5% chiết khấu 10% chiết khấu 15% chiết khấu 20% chiết khấu