Học tập tại MTI
Quá trình học tập tại MTI bao gồm nhiều mặt. Nó rất đa dạng, gồm nhiều loại hình – từ học chính quy đến học tại chức trong hệ thống đào tạo từ xa, kể cả việc tham gia vào các cuộc thi Olimpic, các cuộc triển lãm và các cuộc thi tuyển, cũng như giao tiếp trong các mạng lưới xã hội sinh viên và chuyên nghiệp của MTI. Các sinh viên MTI được tiếp cận với thư viện lớn của trường, các phòng làm việc đầy đủ tiện nghi thường xuyên được truy cập vào Internet trên địa bàn của khu giảng đường chính và các đại diện khu vực.

 

Cuộc sống khoa học của MTI
Một trong những hướng hoạt động của MTI – tiến hành nhiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản trị, kinh tế, công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật và khoa học công nghệ. Hàng năm MTI tiến hành các hội nghị khoa học thực tiễn với sự tham dự của hàng trăm các nhà đại diện cho khoa học và kinh doanh. MTI là thủ lĩnh về thiết kế và ứng dụng các công nghệ giáo dục đào tạo mới, tham gia vào việc hỗ trợ các dự án Start-up cho các nhà khoa học và chuyên gia trẻ. Hội khoa học sinh viên hoạt động tren cơ sở của MTI.