Hội nghị và sự kiện

МТI tổ chức các hội nghị, diễn đàn và triển lãm của mình, mời các sinh viên, học viên tốt nghiệp, các giảng viên, các chuyên viên kinh doanh, các đại diện của cộng đồng doanh nghiệp tham gia.

Hơn nữa các giảng viên, các sinh viên và các học viên tốt nghiệp MTI quan tâm tham gia vào các hội nghị chuyên ngành do các tổ chức khác tổ chức ở Nga, cũng như ở nước ngoài.

2011

Hội nghị, diễn đàn và triển lãm trong năm 2011

 • 1 tháng 2 năm 2011 — 31 tháng giêng năm 2012, Еkaterinburg
  Thi tuyển "Tổ quốc chúng ta. Tầm nhìn mới"
 • 22 tháng 3, Мat-xcơ-va Hội nghị «Тhị trường chứng khoán công nghệ Nga và Phương Tây»
 • 24–25 tháng 3, Мat-xcơ-va Hội nghị «E-target 2011»
 • 4–5 tháng 4, Мat-xcơ-va Diễn đàn «StartUp Women 2011»
 • 13–16 tháng 4, Мat-xcơ-va Hội nghị -kinh doanh «TOP-CLASS INTERNATIONAL»
 • 18 tháng 4, Мat-xcơ-va Hội nghị quốc tế «Truyền hình online» (2011) + hội nghị «Đầu cơ chứng khoán»
 • 20–22 tháng 4, Мat-xcơ-va Hội nghị «РИФ + КИБ 2011»
 • 25–26 tháng 4, Мat-xcơ-va Hội nghị «Công nghệ internet Nga 2011»
 • 19 tháng 5, Мat-xcơ-va Báo cáo năm của công ty AISEC
 • 26–27 tháng 5, Тоmsk Diễn đàn đổi mới Tomsk XIV «Nước Nga đổi mới — 2020: Khởi động kinh tế kiến thức thế nào?»
 • 8–9 tháng 6, Мat-xcơ-va Diễn đàn «SMART E-LEARNING 2011»
 • 30 tháng 6, Мat-xcơ-va Lễ trao bằng MBA của Moscow Business School
 • 11-14 tháng 7, California, USA Hội nghị quốc tế IX TRIPLE HELIX tại Stanford University
 • 21-24 tháng 7, Мat-xcơ-va - Кiev East-West Marketing Summit
 • 20–21 tháng 9, Мat-xcơ-va Triển lãm-hội nghị quốc tế «EduTech Russia»
 • 30 tháng 9, Мat-xcơ-va Lễ trao bằng MBA của Moscow Business School
 • 18 tháng 12, Мat-xcơ-va Lễ trao bằng MBA của Moscow Business School

2010

Hội nghị, diễn đàn và triển lãm trong năm 2010

 • 25.03.2010 th.ph. Мat-xcơ-va «Доменины-2010»
 • 12.04.2010 — 14.04.2010 th.ph. Мat-xcơ-va Hội nghị chuyên nghiệp các nhà thiết kế -web РИТ / 2010
 • 16.04.2010 — 18.04.2010 th.ph. Мat-xcơ-va diễn đàn quốc gia YEES 2010
 • 10.06.2010 th.ph. Мat-xcơ-va Lễ trọng thể hàng năm trao giải thưởng cho những người chiến thắng Olympic và các kỳ thi tuyển tại Cơ quan Liên bang về giáo dục của Bộ giáo dục và khoa học Liên bang Nga
 • 11.06.2010 th.ph. Мat-xcơ-va Hiệp định ôtô 2010, hội nghị quốc gia II «Kinh doanh ôtô Nga-2010»
 • 16.06.2010 — 17.06.2010 th.ph. Мat-xcơ-va triển lãm và hội nghị chuyên ngành quốc tế lần thứ 7 «eLearnExpo Moscow’2010/Đào tạo từ xa 2010»

2009

Hội nghị, diễn đàn và triển lãm trong năm 2009

 • 09.02.2009 th.ph. Orenburg Hội nghị khu vực các nhà khoa học trẻ «Kinh tế hiện đại Nga».
 • 25.03.2009 — 25.03.2009 th.ph. Orenburg Hội nghị khoa học-thực tế toàn liên bang thường niên của các sinh viên, thạc sỹ, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ chuyên đề:"thanh niên và khoa học — bước tiến vào tương lai".
 • 01.04.2009-03.042009 th.ph.Zheleznovodsk. Hội nghị khoa học-thực tế quốc tế «Công nghệ thông tin trong khoa học và giáo dục»
 • 16.04.2009-17.04.2009 th.ph. tula Hội nghị khoa học-thực tế quốc tế VI"Các vấn đề kinh tế và tin học hóa giáo dục"
 • 28.04.2009-30.04.2009 th.ph. Saint.Petersburg Hội nghị khoa học-thực tế quốc tế VII : «Nghiên cứu, thiết kế chế tạo và ứng dụng các công nghệ cao trong công nghiệp».
 • 13.05.2009-14.05.2009 th.ph. Penza Hội nghị khoa học-phương pháp luận toàn liên bang VII «Đổi mới trong khoa học, giáo dục và kinh doanh»
 • 13.05.2009-14.05.2009 th.ph. Penza Hội nghị khoa học-phương pháp luận liên khu vực V «Di sản văn hóa và lịch sử trong giáo dục và khoa học»
 • 10.06.2009 th.ph. Мat-xcơ-va Lễ trọng thể hàng năm trao giải thưởng cho những người chiến thắng Olympic và các kỳ thi tuyển tại Cơ quan Liên bang về giáo dục của Bộ giáo dục và khoa học Liên bang Nga
 • 1.07.2009 — 9.07.2009 hồ Seliger vùng Tver Dự án Zvorykin (sáng tạo kỹ thuật và đổi mới) Diễn đàn «Seliger 2009»
 • 9.07.2009-17.07.2009 hồ Seliger vùng Tver Bạn — nhà doanh nghiệp (doangh nghiệp trẻ) Diễn đàn «Seliger 2009»