Thư viện và phòng đọc

Các sinh viên MTI được quyền sử dụng thư viện với phòng đọc tiện nghi để đọc sách và làm việc. Quỹ thư viện gồm khối lượng lớn các tài liệu học tập và khoa học, các từ điển bách khoa lĩnh vực ngành, các từ điển, các sách tra cứu, các tài liệu thông tin và thư mục học cho tất cả các ngành đào tạo tại MTI. Thư viện đặt mua thường xuyên hơn 50 các tài liệu xuát bản định kỳ trong nước và ngoài nước.

MTI có một trong những thư viện điện tử lớn nhất, catalog bao gốm hơn 20 000 đầu sách và thường xuyên được bổ xung bởi các tài nguyên mới. Khi truy cập vào Internet bất kỳ sinh viên hay học viên nào của MTI đều có thể sử dụng các dịch vụ của thư viện điện tử vào thời gian bất kỳ và từ bất kỳ điểm nào trên thế giới.

Trong khuôn khổ phát triển chiến lược chung của MTI, mà mục tiêu là đảm bảo thông tin toàn bộ các quá trình giáo dục đào tạo, khoa học và quản lý, các chuyên gia MTI đã xây dựng và ứng dụng chương trình “Thư viện điện tử”, thay cho chương trình “ 1C thư viện”. Chương trình cho phép tự động hóa tất cả các quá trình thư viện chính. Thư viện được tích hợp vào hệ thống đào tạo từ xa của các sinh viên và học viên dưới dạng moodul “Thư viện điện tử của khóa học”, là toàn bộ các tài nguyên thông tin và hướng dẫn học tập dưới dạng toàn bộ văn bản mạng được lựa chọn cho mỗi một khóa học và được truy cập khi học.