Cộng đồng khoa học sinh viên

Hội khoa học sinh viên МТI — đó là sự liên kết các sinh viên tài năng và có tham vọng, quan tâm để từ ngay những năm đầu làm nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực đã chọn. Đã bây giờ họ phát biểu trong các hội nghị khoa học thực tiễn, các diễn đàn, crashtest, xây dựng các dự án start-up của mình, giành chiến thắng trong các kỳ thi tuyển và olympic, gianhd được các học bổng.

Các nhiệm vụ của hội khoa học sinh viên:

 • Tổ chức các cuộc gặp gỡ với các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên viên-kinh doanh và các chuyên gia;
 • Thông tin cho các sinh viên về các khả năng thực hiện tiềm năng sáng tạo của mình trong các khuôn khổ của MTI;
 • Tham gia tổ chức và tiến hành các hội nghị, các diễn đàn, các hội nghị bàn tròn, các cuộc thi và olympic;
 • Xây dựng các tập thể sáng tạo để tham gia vào các cuộc thi lấy học bổng và thực hiện các nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ tài chính được cấp theo các học bổng đã chọn.

Theo các chương trình văn bằng 2 đại học ở hệ cử nhân và thạc sỹ của MTI được đào tạo rất nhiều sinh viên, đã là các chuyên gia đang được chuẩn bị với thực tiễn lớn trong các lĩnh vực của mình. Kinh nghiệm của họ đóng góp phần chuyên viên quan trọng thảo luận trong các diễn đàn, hội nghị và triển lãm.

Ngoài các hình thức trao đổi thông tin khoa học và thực tiễn truyền thống, các sinh viên được đề nghị tham gia vào các hội nghị online và các hội thảo trên mạng ở chế độ thời gian thực cho phép thảo luận các vấn đề bất kỳ với nhau, với các giảng viên, các chuyên viên-thực hành và các nhà khoa học.

Các hội nghị, diễn đàn và triển lãm, trong đó các sinh viên và các học viên tốt nghiệp của chúng tôi đã tham gia trong năm 2009-2010.

 • 16.06.2010 — 17.06.2010, th.ph. Mat-xcơ-va. Triển lãm và hội nghị chuyên ngành quốc tế lần thứ 7 «eLearnExpo Moscow’2010/Đào tạo từ xa2010»;
 • 16.04.2010 — 18.04.2010, th.ph. Mat-xcơ-va Diễn đàn quốc gia YEES 2010;
 • 12.04.2010 — 14.04.2010, th.ph. Mat-xcơ-va Hội nghị các nhà thiết kế-web chuyên nghiệp РИТ / 2010;
 • 13.03.2010, th.ph. Mat-xcơ-va Crashtest. Start-up các dự án internet;
 • 09.02.2009, th.ph. Orenburg Hội nghị vùng các nhà khoa học trẻ «Kinh tế Nga hiện đại»;
 • 25.03.2009 — 25.03.2009, th.ph. Orenburg Hội nghị khoa học-thực tiễn toàn Nga thường niên các sinh viên, thạc sỹ, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ về chuyên đề: «thanh niên và khoa học — bước tiến vào tương lai»;
 • 01.04.2009 — 03.04.2009, th.ph.Zheleznovodsk Hội nghị khoa học-thực tế quốc tế «Công nghệ thông tin trong khoa học và giáo dục»;
 • 28.04.2009 — 30.04.2009, th.ph. Saint.Petersburg Hội nghị khoa học-thực tế quốc tế VII : «Nghiên cứu, thiết kế chế tạo và ứng dụng các công nghệ cao trong công nghiệp»;
 • 13.05.2009 — 14.05.2009, th.ph. Penza Hội nghị khoa học-phương pháp luận toàn liên bang VII «Đổi mới trong khoa học, giáo dục và kinh doanh»;
 • 01.07.2009 — 9.07.2009, hồ Seliger vùng Tver Dự án Zvorykin (sáng tạo kỹ thuật và đổi mới) Diễn đàn «Seliger 2009»
 • 09.07.2009 — 17.07.2009, hồ Seliger vùng Tver Bạn — nhà doanh nghiệp (doangh nghiệp trẻ) Diễn đàn «Seliger 2009»