Học trong hệ thống đào tạo từ xa

Sau khi được nhận vào học mối sinh viên hay học viên MTI sẽ nhận được mật khẩu truy cập vào hệ thống đào tạo từ xa “Cổng điện tử Giáo dục đào tạo mở MTI” (SDO POO MTI), theo địa chỉ http://openet.open-edu.ru.

Khi truy cập vào hệ thống sinh viên sẽ thấy kế hoạch học tập, điểm của các môn học đã qua và tài liệu hướng dẫn học tập điện tử của tất cả các môn đang học. Giáo trình chính của mỗi một môn học là tuyển tập, bao gồm một bộ các môdul (học phần). Ngoài ra sinh viên sẽ được truy cập vào thư viện điện tử, có chứa một số lượng lớn các tài liệu tham khảo cho mỗi một môn học.

Danh sách các môn học được truy cập trong hệ thống đào tạo từ xa SDO được xác định bởi kế hoạch học tập của chương trình đào tạo mà sinh viên theo học, và học kỳ hiện tại. Chỉ các sinh viên học cấp tốc được soạn kế hoạch thi kiểm tra cá nhân và tự xác định các tiến chỉ của môn học.

Cũng chính trong hệ thống học này học viên sẽ được truy cập vào diễn đàn học tập, trong đó học viên có thể ra câu hỏi theo môn đang học và trong vòng một – hai ngày sẽ nhận được trả lời của giảng viên.

Sinh viên được truy cập thêm vào các hội thảo trên mạng và diễn đàn tổ chức, trong đó có thể thảo luận các câu hỏi mang tính học tập và tổ chức với giáo viên hướng dẫn cá nhân của mình.

Sau khi học xong mỗi một môn học sinh viên được phép trả thi trắc nghiệm tổng kết và làm bài tập kiểm tra của môn học đó. Kiểm tra trắc nghiệm tổng kết được phép trả ba lần.

Sau khi học xong tất cả các môn học, do kế hoạch học tập(thi kiểm tra) quy định, và trả xong bài kiểm tra tổng kết của mỗi một môn học sinh viên sẽ được phép dự thi tốt nghiệp cuối khóa dưới dạng thi quốc gia và bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Thi quốc gia và bảo vệ đồ án tốt nghiệp chỉ được trả theo hình thức chính quy. Thời gian và địa điểm tiến hành do ban giám hiệu MTI xác định và được thống nhất với sinh viên. Sự được phép thi tốt nghiệp cuối khóa được làm thủ tục bởi quyết định của hiệu trưởng MTI.