Baksanski Oleg

Baksanski Oleg Evgenyevich (sinh năm 1966) – tiến sỹ khoa học triết, giáo sư, nơi làm việc chính – giáo sư bộ môn xã hội học Học viện Kinh tế Nga Plekhanov G.V. Năm 1991 tốt nghiệp khoa vật lý Đại học sư phạm quốc gia Mat-xcơ-va, năm 1993 – khoa tâm lý học МГУ, năm 2000 – khoa xã hội học МГУ. Có các công trình khoa học, trong đó 8 sách chuyên khảo, về các vấn đề khác nhau của phương pháp luận khoa học, cũng như các lĩnh vực chính của hoạt động-HR.

Kinh nghiệm trong kinh doanh:

Từ năm 1996 freelancer, tiến hành hơn 500 tập huấn-kinh doanh các chuyên đề khác nhau, từ năm 2002 – giám đốc (chủ nhiệm) các sở về quản trị nhân sự trong các công ty dược, sản xuất và tài chính trong nước và ngoài nước. Trong năm 2000 bắt đầu làm tư vấn kinh doanh. Trong tư vấn chọn hướng «Human Resources»: quản trị nguồn nhân lực.

Kinh nghiệm thực tế trong tư vấn:

Từ năm 2000 đã thực hiện 14 dự án lớn (Nga, Ucraina, Belarusia). Các dự án động chạm đến các chủ đề như: đào tạo và phát triển nhân sự, đánh giá và động viên nhân sự, tuyển mộ nhân sự, tác nghiệp văn thư cán bộ, xây dựng đọi ngũ cán bộ dự bị, kiểm toán cán bộ, xây dựng và thực thi các chương trình đào tạo và phát triển nhân sự của công ty.

Hoạt động hiện nay:

Chuyên gia tư vấn-HR, gióa sư Học viện Kinh tế Nga Plekhanov G.V., giảng viên các chương trình MBA (quản trị nhân sự), cộng tác viên khoa học chính của Viện vật lý VHLKH Nga, tác giả của 16 chương trình và 9 môn học chuyên ngành để đào tạo những nhà lãnh đạo và các quản trị viên. Tác giả của nhiều công trình trong các xuất bản khoa học và kinh doanh. Trong số các khách hàng thường xuyên – các công ty sản xuất và thương mại, các ngân hàng. Với cương vị là huấn luyện viên cá nhân phụ trách các giờ học cá nhân với các nhà lãnh đạo (coaching).