Barashkov Gleb

Tiến sỹ y khoa, bác sỹ

Cộng tác viên khoa học chính của Trung tâm khoa học y tế phục hồi và điều dưỡng Nga
Thành viên của American Medical Planning Association
Thành viên chính thức International Thermal Forum.

Kinh nghiệm chuyên môn

Người lập nền móng cho việc xây dựng các phương pháp khoa học hiện đại của thalassotherapie, arome-thalassotherapie và winetherapy ở Nga. Đã xây dựng và ứng dụng vào thực tế các phương pháp điều trị bằng dẫn nước và các phương pháp nước uống các dạng tự nhiên của nước biển. Từ những năm 90 làm việc với một loạt các phòng thí nghiệm và các nhà sản xuất các phương tiện cho thalassotherapie và arome-therapy của Pháp, cũng như các trung tâm khoa học của Pháp và Ý.

Barashkov đã xây dựng và ứng dụng vào thực tế các phương pháp masage bằng tảo rong ẩm, các chương trình SPA cho winetherapy và thalassotherapie. Đã phục hồi phương pháp lâu đời masage bằng các dòng nước tự nhiên AIX DOUCHE, xây dựng các phương pháp mới cho arome-thalassotherapie và AROMA CRU.

  • Trong những năm 2001 – 2004 đã xây dựng và thành lập dây truyền các phương tiện cho thalassotherapie chuyên nghiệp ATLANTIQUE-SPA.
  • Trong những năm 2008 – 2009 phối hợp với nhà rượu vang Pháp nổi tiếng MAISON RIVIERE đã xây dựng công nghệ và dây truyền các phương tiện chuyên nghiệp về winetherapy và xây dựng hệ thống các chương trình SPA gốc của winetherapy.

Tác giả của các quan điểm «Balneo-SPA Nga» (Russian Balneo-SPA) và Luxury Home SPA. Các quan điểm SPA của tác giả được ứng dụng thành công tại các khu vực của Nga, các nước SNG và từng khu vực riêng biệt của thế giới (OAE, Hà Lan, Tây Ban Nha).

Các thẩm quyền chuyên môn

Thần kinh học, châm cứu, lý liệu pháp, y tế phục hồi, phục hồi chức năng, nutriciologia.

Các phát biểu và công trình

Speaker thường xuyên của các diễn đàn khoa học về talassotherapie và thermatherapy hiện đại.

Tác giả của 2 sách chuyên khảo về phản xạ liệu pháp và hơn 70 các bài báo khoa học về các vấn đề phòng bệnh và y tế phục hồi và talassotherapie.