Bаrаshkov Gleb Nikolaevich

Tiến sỹ y khoa, bác sỹ

Kinh nghiệm chuyên môn

 • 2003 – nay — Đại học tổng hợp quốc gia Liên bang trung tâm khoa học Nga y tế phục hồi và an dưỡng, cộng tác viên khoa học chính
 • 1999–2002 — Công ty thương mại y tế, tổng giám đốc
 • 1992–1998 — Trung tâm các chương trình y tế Đại học tổng hợp Nga-Mỹ, giám đốc
 • 1983–1989 — Đại học y nha khoa Mat-xcơ-va, cộng tác viên khoa học chính, giảng viên

Các thẩm quyền chuyên môn

Thần kinh học, châm cứu trị liệu, vật lý trị liệu, y tế phục hồi, phục hồi chức năng, nutriciologia

 • Xây dựng các phương pháp khoa học hiện đại của thalassotherapy, аrоmа- thalassotherapy và vinoterapii ở Nga
 • Xây dựng và ứng dụng vào thực tế các phương pháp của hệ thống thoát nước trị liệu và các phương pháp luận uống nước các hình thức tự nhiên của nước biển. từ những năm 1990 làm việc với một loạt các phòng thí nghiệm Pháp  và những nhà sản xuất các thiết bị thalassotherapy và аrоmаtherapy , cũng như với các trung tâm khoa học của Pháp và Italy
 • Xây dựng và ứng dụng vào thực tế các phương pháp ướt tảo massage, các chương trình SPA vinoterapii và thalassotherapy. Gây dựng lại phương pháp lâu đời massage dòng nước nguyên bản AIX DOUCHE, xây dựng các phương pháp luận mới của аrоmа- thalassotherapy và AROMA CRU

Hoạt động giảng dạy

1973–1989 — Đại học y nha khoa Mat-xcơ-va,  giảng viên

Các bài phát biểu, các bài báo và thành tựu

 • Tác giả của 2 sách chuyên khảo về trị liệu phản xạ và hơn 70 các bài báo khoa học về cấc vấn đề y tế dự phòng và phục hồi và thalassotherapy
 • Thường xuyên phát biểu tại các diễn đàn khoa học về thalassotherapy  và termalizm hiện đại
 • Tác giả của các quan niệm “Russian Balneo-SPA” và Luxury Home SPA, triển khai thành công tại các khu vực khác nhau của Nga , các nước SNG và các khu vuecj thế giới riêng biệt (ОАЕ, Holland, Tây Ban Nha)
 • Đã xây dựng phương pháp luận CELTIC STONE THERAPY, xây dựng dây chuyền các thiết bị cho thalassotherapy chuyên nghiệp ATLANTIQUE-SPA
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội quốc tế về termalizm hiện đại và diễn đàn termalizm quốc tế (International Thermal Forum) Italy, thành viên AMPA(AmericanMedicalPlanningAssociation)
 • Phối hợp với nhà vino Pháp nổi tiếng MAISON RIVIERE xây dựng công nghệ và dây chuyền thiết bị chuyên nghiệp về vinoterapii và xây dựng hệ thống các chương trình SPA nguyên bản về vinoterapii

Học vấn

 • 1973–1976 — Đại học y nha khoa Mat-xcơ-va , nghiên cứu sinh, chuyên ngành: thần kinh học, trị liệu phản xạ, vật lý trị liệu, tiến sỹ y khoa
 • 1967–1973 — Đại học y khoa Saratov