Bаyandin Nikolai Ivanovich

Giáo sư Học viện an ninh, quốc phòng và nội vụ, chuyên viên của Hội các nhà chuyên nghiệp trinh sát cạnh tranh Nga, chuyên viên của Hiệp hội training chống khủng bố quốc tế, chủ nhiệm bộ môn an ninh thông tin các hệ thống tổ chức –kinh tế của MESI, cố vấn của giám đốc viện an ninh kinh doanh MEI (TU)

Các bài phát biểu và công trình đăng

Tác giả của các giáo trình «Công nghệ an ninh kinh doanh», «Cơ sở trinh sát hoạt động» và hơn  20 các công trình đăng ở các tạp chí chuyên ngành và khoa học thường thức

Hoạt động giảng dạy

  • Giảng dạy ở viện an ninh kinh daonh (МEI-ТU), МIFI, МGUKI, Học viện kinh tế quốc dân trực thuộc chính phủ Liên bang Nga, MESI về các chương trình exclusive «Trinh sát cạnh tranh», «Ứng dụng các công nghệ thông tin mới trong hệ thống an ninh của doanh nghiệp», «Các sản phẩm và dịch vụ phân tích»
  • Tiến hành hơn  50 training công ty, các hội thảo và các master-class về trinh sát cạnh tranh và an ninh kinh tế, thông tin cho kinh doanh