Belenko Pavel

Công trình

 • Tác giả cuốn sách «Headhunting: các nguyên tắc và công nghệ» (Nhà xuất bản «ПИТЕР», mùa thu năm 2004 , tái xuất bản vào năm 2005)
 • Tác giả cuốn sách «Đại lý cán bộ: thành lập và thành đạt thế nào». (Nhà xuất bản «ПИТЕР» 2007)
 • Tác giả nhiều bài báo khoa học và phổ dụng về quản trị kinh doanh và quản trị nhân sự trong các tạp chí: "chuyên viên", "Công ty", "Bí mật công ty", «Công danh»", «HRM», Human Resources, HR Digest, «Thâm niên»,quản trị nhân sự", «Sách tra cứu về quản trị nhân sự»,"Ngạch cán bộ", các tạp chí tuần "Kinh doanh và công danh", "Đào tạo và công danh", "Nhân sự tài hoa". Báo thường nhật «Vedomosty»


Cтатьи:

 • Người tham gia các hội thảo và training quốc tế;
 • Transactional analysis, chủ tịch hiệp hội Transactional analysis quốc tế Vins Giplin;
 • Psychodrama, Rene Marino, học trò của nhà sáng lập psychodrama Zh. Moreno;
 • Thôi miên Ericson, Michal Sparcs, giáo sư Trường Quản lý kinh doanh đại học tổng hợp California, chủ nhiệm dự án chuẩn bị tâm lý cho các nhà du hành vũ trụ Mỹ;
 • Lập trình nơron-ngôn ngữ, tác giả của hướng Jon Grinder;
 • «Quản trị xung đột», chủ nhiệm Daniel Dana, giáo sư, giám đốc viện trung gian quốc tế;
 • «Nghệ thuật tiến hành đàm phán», chương trình Nga-Mỹ về xung đột học;
 • «Văn hóa tổ chức», chủ nhiệm Larri Konstantin, giáo sư Маssachussete Institute of Technologies;
 • «Phát triển chiến lược doanh nghiệp», chủ nhiệm Jon Stockman, giáo sư Trường Quản lý kinh doanh đại học tổng hợp California;
 • «Headhunting và recruiting phẩm chất cao», chủ nhiệm Klark Jeckson, giám đốc «Amrop Int.»

Hoạt động chuyên môn

Speaker các hội nghị:
«Summit HR các giám đốc Nga»;
«Diễn đàn thường niên doanh nghiệp lớn của Nga», «Kinh doanh với dấu +. Xây dựng và xúc tiến thương hiệu của công ty trên thị trường lao động»;
« Diễn đàn Mat-xcơ-va I các thủ lĩnh thị trường bất động sản - MREF 2006»;
Hội nghị khoa học –thực tiễn «Chẩn đoán tâm lý và trắc nghiệm nhân sự»;
Hội nghị thực tiễn đầu tiên «Quản trị bất động sản thương mại 2007»;
Hội nghị «Cán bộ giải quyết tất cả – 2007»;
v.v.

 
Giảng viên МВА về môn học «Quản trị nhân sự», «Quản trị công danh».

Làm tư vấn chính trị - tổ chức và tư vấn các cuộc vận động bầu cử. Tư vấn chính trị bắt đầu vài năm trước khi tổ chức «ИМИКОР» và P.Belenko tiến hành trên cơ sở kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn cá nhân và kinh doanh. Dự án “cao” nhất – tư vấn cho B.N.Eltsin, sau đó V.A.Rutskoi năm 1991. Quy mô nhất – năm 1995, khi “Ngôi nhà của chúng ta – Nga” (NDR, chủ tịch Đảng – Thủ tướng Chernomyrdin V.) thu hút vào hoạt động bầu cử tất cả các chuyên gia công nghệ gia chính trị nổi tiếng vào thời điểm đó. Song song với chỉ đạo cuộc vận động bầu cử trong “quận của mình”, tổ chức từ “không” và tư vấn 5 nhóm công nghệ gia chính trị ở các quận khác.

Làm tư vấn về công danh (Executive Career Coaching) cho các nhà quản trị và các chuyên gia lành nghề. Tiến hành phỏng vấn lành nghề, phân tích các phẩm chất cá nhân và kinh doanh, các khả năng của con người, như thường lệ, đạt được vị thế nhất định nhằm phát triển tiếp công danh và đời tư. Nhà quản trị (chuyên gia) nhận được phản hồi toàn diện về trình độ phát triển các thẩm quyền của mình và các triển vọng trên thị trường lao động.