Benко Dmitry Leonidovich

Giám đốc Trung tâm REFA-Russia

Các thẩm quyền chuyên môn

  • Quản trị tác nghiệp và sản xuất
  • Logistics, tối ưu hóa các quá trình sản xuất

Кhách hàng

NPO Khoa học, GАZ, Ford Motor Company, Соllerse, Mobel&Zeit, Pinckdrev, Shatura, Yukon Advanced Optics, Rostselmash, Техрrо, Nhà máy ống dẫn Almetyevsk, Nhà máy luyện kim Vyksunsk, Nhóm các công ty Aliutech, Gubakhinsky kox, Nhà máy luyện kim-thép cán Nizhneserginsk, RUSAL-Sâyanskaya folga, Nhà máy luyện kim Chusovsk, Vymm-Bill-Dann, Vyatskaya usada, Nhà kẹo Vostok, Hohland Russland, Nhóm các công ty LSR, Silvano Fashion Group, nhóm các công ty Gex, Мilavisa, Unomedical v.v.

Học vấn

  • REFA INDUSTRIAL ENGINEERING, kỹ thuật công nghiệp
  • ORTIM INDUSTRIAL ENGINEERING, đào tạo trainer, thực tập
  • Сhứng chỉ REFA-trainer
  • REFA GRUNDKURS, tối ưu hóa các hệ thống và các quá trình sản xuất
  • Kế toán quản trị CAP, các phương pháp thống kê đánh giá các quá trình, kiểm toán nội bộ các quá trình trong doanh nghiệp ISO 9001-2000, ISO 14001