Bevzenko Roman

Cục trưởng lập pháp tại tòa án trọng tài tối cao Liên bang Nga

Học vấn

Năm 2000 tốt nghiệp Viện luật Đại học tổng hợp kinh tế quốc gia Samara. Năm 2002 bảo vệ tại hội đồng bảo vệ luận án Học viện luật quốc gia Saratov luận án tiến sỹ về đề tài: “Bảo vệ quyền sở hữu tận tâm trong luật dân sự”.

Kinh nghiệm chuyên môn

  • Từ 1997 đến 2000 — làm trợ lý luật sư.
  • Từ 2000 đến 2008 — là chuyên gia tư vấn pháp lý, sau đó phụ trách bộ phận pháp lý của công ty xây dựng lớn, làm phó giám đốc công ty quản lý quỹ đầu tư cổ phần.
  • Từ 2008 đến nay — cục trưởng cục lập pháp tòa án trọng tài tối cao Liên bang Nga
  • Từ 2000 đến nay — làm công tác giảng dậy.

Công trình

Tác giả hơn 50 bài báo về các vấn đề luật đồ dụng và bắt buộc, cũng như một số sách chuyên khảo về các vấn đề lý thuyết và thực tiễn của luật dân sự.