Bevzenko Yulia

Hoạt động chuyên môn

  • Tổng giám đốc «All about luxe. Julia Bevzenko consulting agency».
  • Chuyên gia tư vấn-image chính thức First Impressions, Аnh.
  • МВА trong quản trị thương hiệu loại «luxe», ESSEC, Paris.
  • Ủy viên hội đồng quan sát và giảng viên chương trình «Маrketing hàng hóa loại luxe» Học viện kinh tế Nga Plekhanov G.V.

Yulia Bevzenko – không chỉ là chuyên gia tư vấn-image chính thức đầu tiên trong một những trường-image tốt nhất của Anh và studio tư vấn-image tại Mat-xcơ-va, mà còn là nữ doanh nghiệp với 15 năm kinh nghiệm hoạt động thành công trong marketing, bán hàng, tư vấn về tuyển dụng cán bộ cấp cao và các chuyên gia hiếm. Khách hàng của bà, chuyên gia tư vấn –image là những nhân vật đầu tiên và các nhà quản trị các công ty lớn của Nga và Phương Tây.