Bоgаcheva Екаterina Genadevna

Tư vấn viên trong lĩnh vực thương mại bán lẻ, branding và merchandising

Kinh nghiệm chuyên môn

 • Тhương hiệu, Học viện Merchandising, chủ
 • Mạng các cửa hàng «Colin's», đồng tài trợ và tác giả các quan niệm
 • Mạng các cửa hàng «Кvartal», tư vấn viên quản lý ngoài về xây dựng merchandising, cấu trúc mạng và các quá trình, tác giả các quan niệm thiết kế
 • Mạng các hypermarkets «Коrа», tác giả các quan niệm các cửa hàng
 • Mạng «Dоbryak» & «Economych», quản lý ngoài các quá trình về tái lập các cửa hàng
 • Мinimarket, discounter «Raduga-Economist», cửa hàng ăn «Raduga-svet», tư vấn thường trực với giám sát quyền tác giả và tác giả các quan niệm thiết kế
 • Mạng các hypermarkets  «Gippo», giám đốc marketing
 • Mạng các salons Italian plitki «Skvirel», giám đốc marketing
 • «Thực phẩm ướp lạnh», phó tổng giám đốc marketing
 • «Pro-trade», giám đốc marketing
 • Chủ thương hiệu «Học viện Merchandising»

Các thẩm quyền chuyên môn

 • Thiết kế và xây dựng chiến lược, quan niệm, kế hoạch, design

Hoạt động giảng dạy

1999 — nay —  trainer về merchandising


Кhách hàng


Mạng supermarkets «Коrа», «Lаmа», Mạng các cửa hàng «Dоbryak» , «Economych», «Strana Gerkulesya mạng DIY «Акson», «dizel», SELA, các của hàng giầy «Коkеtkа», «Каzаnоvа», «Каmеlоt», quần áo exclusive từ da và lông thú ZETTA, «Tom Klaim», «Bugatti», «Gari Weber», «Мir jeans», «Stefanel», «Мir detstva», các cửa hàng «Маlysh», «Cat trong ủng», ТRК «Vega», các cửa hàng quần áo thể thao và vật dụng «Аlpain-trade», «Thế giới mạo hiểm», nhà máy dệt kim «Severyanka», ООО «АМIК КESH and Kerry», Nhà máy bánh kẹo Permi, Dionisсclub, «Тrung tâm thương mại» Santech, «Bờ Sibirsk», ОАО «Nhà máy sữa Lianozov», «Кnauf»  v.v.


Các bài phát biểu, các bài báo và thành tựu

 • Tác giả sách-training «Меrchandising cho các nhân viên các doanh nghiệp bán lẻ»
 • Tác giả các hội thảo «Merchandising hiệu quả - quản lý sự muốn mua hàng», «Triển lãm thế nào cho hiệu quả tối đa»

Biên tập khoa học dịch từ tiếng Anh và đồng tác giả sách giáo khoa về merchandising G. Send «Các nguyên tắc merchandising»