Buryakova Elena

Hoạt động chuyên môn

Tiến sỹ tâm lý học, chuyên gia tư vấn kinh doanh từ năm 1996, tác giả của hơn chục công trình trong các tạp chí đầu ngành về vấn đề cán bộ. Tư vấn cho các công ty hàng đầu Nga và Phương Tây: tổng công ty «Crost», ZАО «Nhà máy «Моskabel», ООО «Меdia Sech», Istline, ZАО «Гаzindustry», ТD «Liublinskoe pole» v.v.