Dkhnovsky Аndrey Yuryevich

АССА, chuyên viên-thực hành trong lĩnh vực tài chính, giám đốc tài chính của nhóm các công ty «Domite»

Kinh nghiệm chuyên môn

 • GК «Domite», giám đốc tài chính
 • Công ty tư vấn «Fastrek», đối tác quản trị
 • Công ty quốc tế «BTI Russia», giám đốc tài chính
 • Quản lý cơ quan quân sự (GRU), chủ nhiệm khối kinh tế-tài chính
 • GК Borodino, kế toán trưởng

Các thẩm quyền chuyên môn

 • Quản trị chiến lược. Xây dựng Holding với sự ổn định tài chính tuyệt đối. Hoàn thiện quản trị công ty về kinh doanh và tối ưu hóa cơ cấu công ty. Xây dựng các trung tâm phục vụ chung. Quản lý chống khủng hoảng
 • Xây dựng các hệ thống ngân sách và kế toán quản trị. Lập ngân sách nhờ kế toán kép
 • Tổ chức kiểm soát nội bộ. Đấu tranh với lừa đảo công ty. Xây dựng Forensic - Agency
 • Kế toán và thuế. Thuyết minh các sơ đồ tối ưu hóa thuế hợp pháp. Đưa  RSBU về MSFO

Các bài phát biểu và công trình đăng

 • Tác giả của các bài báo khác nhau trong lĩnh vực tài chính và kế toán
 • Người sáng lập lý thuyết «Các tài nguyên thông tin để kiểm soát ngân sách thành phố»
 • Thành viên của Viện các nhà kế toán và kiểm toán chuyên nghiệp Nga
 • Người được giải thưởng nhà nước «giám đốc tài chính 2009»

Học vấn

 • Đại học kinh tế và luật
 • Hiệp hội các kế toán thẩm quyền, diplom về báo cáo tài chính quốc tế

Chương trình Nga МРА/MBA «Quản lý nhà nước, kinh doanh và nhà nước» tại Học viện kinh tế quốc dân và công chức nhà nước Nga