Hệ cử nhân

Hệ cử nhân của trường MTI bao gồm nhiều ngành và chuyên ngành học theo các chương trình đào tạo đại học. Bạn có thể học tiếp chuyên ngành mà bạn đang học dở ở trường khác theo một trong các chương trình đào tạo tại MTI.

 

Bachelor of Business Administration

Bachelor of Business Administration

Bậc cử nhân quản trị kinh doanh thịnh hành trên toàn thế giới và đã được thừa nhận xứng đáng trong cộng đồng doanh nghiệp Nga. Việc đào tạo theo chương trình BBA không chỉ cho phép nhận được học vấn đại học cơ bản, mà còn nắm được tất cả các kiến thức và thực hành cần thiết đối với mỗi nhà quản trị, quản lý hay người chủ doanh nghiệp.

 

Hệ thạc sĩ

Nếu bạn đã có trình độ đại học, bạn có thể tiếp tục học chuyên ngành của bạn hoặc học chuyên ngành hoàn toàn mới khi bạn vào học thạc sĩ tại trường MTI. Bằng thạc sĩ sẽ tạo cho bạn ưu thế trên con đường công danh và là điều kiện cần thiết để bạn học tiếp nghiên cứu sinh.

 

Chương trình chuyển đổi ngành

Nếu bạn muốn đổi hướng hoạt động của bạn, chúng tôi khuyên bạn xem xét khả năng học theo chương trình đào tạo chuyển đổi ngành. Các chương trình đào chuyển đổi ngành cho phép bạn nắm được chuyên ngành mới throng thời hạn rút ngắn mà không ảnh hưởng gì đến quá trình làm việc và các công việc riêng của bạn.

 

Văn bằng 2 đại học

MTI sẽ tạo khả năng cho bạn nhận được văn bằng 2 đại học theo bất kỳ chương trình học của cử nhân hay thạc sĩ. Ở bậc cử nhân có thể học theo chương trình rút ngắn với trả thi theo từng môn đã học. Nhiều ngành học và chương trình học có triển vọng hơn cho học bậc thạc sĩ.

 

Master of Business Administration

Master of Business Administration

Thạc sĩ quản trị kinh doanh – nghiệp vụ phổ biến nhất throng lĩnh vực quản trị kinh doanh, khẳng định các thẩm quyền quản lý then chốt của người được cấp bằng. Trình độ nghiệp vụ MBA được hiểu là khả năng thực hiện công việc của người lãnh đạo ở cấp quản lý bất kỳ trong công ty. Để nhập học theo chương trình MBA ứng viên cần phải có bằng tốt nghiệp đại học.