Bachelor of Business Administration

Thuyết minh chung các chương trình BBA

Việc học theo chương trình đào tạo ВВА (Bachelor of Business Administration) được thực hiện trong khuôn khổ chuyên ngành học «Quản trị doanh nghiệp nhỏ» ngành «Quản trị».

Sự khác biệt về nội dung các chương trình BBA là việc nghiên cứu sâu hơn các vấn đề, liên quan tới các chức năng riêng biệt của quản trị( quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị các quá trình và dự án, quản trị bán hàng) và các lĩnh vực hoạt động kinh doanh( kinh doanh xây dựng, kinh doanh nhà hàng, kinh doanh quảng cáo và marketing-internet, kinh doanh trong công nghiệp thẩm mỹ và fitness, kinh doanh khách sạn-du lịch). Do tính nghiên cứu sâu về chức năng và lĩnh vực ngành này chương trình BBA về nội dung là đồng thời chương trình cử nhân truyền thống và bậc đầu cho chương trình МВА (Master of Business Administration).

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.