Kinh doanh quảng cáo và marketing-internet

Trong nền kinh tế hiện đại quảng cáo – không đơn thuần là động lực của thương mại, mà còn là cơ cấu thu hút và giữu khách hàng. Việc chuyên nghiệp hóa lĩnh vực quảng cáo và marketing dẫn đến việc xuất hiện các khả năng kinh doanh to lớn, để tìm kiếm và sử dụng chúng cần phải có các kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực kinh doanh, kinh tế,quản trị, marketing, quảng cáo, hành vi người tiêu dùng.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, logic học, pháp luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, giao tiếp trong kinh doanh, kinh tế;
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vận trù học, phân tích hệ thống, các phương pháp ra các quyết định quản lý.

Trọng tâm của khóa học được dành cho: lý thuyết quản trị, quản trị dự án, quản trị đổi mới, kế toán và phân tích, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, mô phỏng các quá trình-kinh doanh, phân tích đầu tư, v.v.

Các môn chuyên ngành gồm:

 • marketing, quản trị chiến lược, mô phỏng các quá trình –kinh doanh, logistics, giao tiếp kinh doanh, cơ sở quản cáo, quản trị chất lượng;
 • cơ sở kinh doanh,  tổ chức và quản trị sản xuất, phân tích hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp, thuế và thuế suất, hoạch định-kinh doanh.

Trong số các môn học tự chọn có: nghiên cứu marketing, marketing-internet, giao tiếp marketing, quản trị brand, cơ sở multimedia, hành vi người tiêu dùng, cơ sở quảng cáo, v.v.

Kết thúc khóa học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • thực hiện tìm kiếm các khả năng thị trường mới trong lĩnh vực quảng cáo và marketing-internet;
 • hoạch định và thực hiện các hoạt động quảng cáo và PR, các dự án marketing-internet;
 • hoạch định, tổ chức và kiểm soát các tác nghiệp hiện thời của các hãng quảng cáo và marketing.

Kiếm việc làm:

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các phòng marketing và quảng cáo, các dự án và các hoạt động đặc biệt; các hãng quảng cáo và marketing với cương vị:

 • chuyên gia về quảng cáo, marketing-internet, nghiên cứu thị trường;
 • chủ nhiệm các phòng và các dự án, giám đốc và các doanh nhân.

Kế hoạch học tập

Xem kế hoạc học tập chương trình BBA: Quản trị quảng cáoBBA: Quản trị quảng cáo

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

 

Yêu cầu đối với các thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình “Cử nhân quản trị kinh doanh trong quản trị tài chính” và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được hai diplom:

 1. Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga
 2. Diplom bậc Bachelor of Business Administration mẫu quy định, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh, không yêu cầu bản dịch bổ xung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.

Các loại hinh đào tạo và tiền học:

Chính quy
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
BBA: Quản trị quảng cáo

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD
* Giá tiền tính cho 1 năm học
Giáo dục đổi mới với 3GBBA: Quản trị quảng cáo
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.