Kinh doanh trong công nghiệp thẩm mỹ và fitness

Thị trường công nghiệp thẩm mỹ và fitnessа – một trong những thị trường phát triển năng động nhất, nhưng đồng thời là một trong những thị trường cạnh tranh nhất. Để phát triển hoạt động của mình trong các điều kiện như vậy cần thiết phải có kiến thức chuyên môn hóa trong lĩnh vực này, thường xuyên hoàn thiện các kiến thức và kỹ năng của mình.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, logic học, pháp luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, giao tiếp trong kinh doanh, kinh tế;
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vận trù học, phân tích hệ thống, các phương pháp ra các quyết định quản lý.

Trọng tâm của khóa học được dành cho: lý thuyết quản trị, quản trị dự án, quản trị đổi mới, kế toán và phân tích, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, mô phỏng các quá trình-kinh doanh, phân tích đầu tư, v.v.

Các môn chuyên ngành gồm:

 •  quản trị chất lượng, mô phỏng các quá trình –kinh doanh, logistics, giao tiếp kinh doanh;
 • cơ sở kinh doanh,  tổ chức và quản trị sản xuất, phân tích hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp, thuế và thuế suất, hoạch định-kinh doanh.

Trong số các môn học tự chọn có: cơ sở dịch vụ học, quản trị doanh nghiệp công nghiệp thẩm mỹ và fitness, định giá, giao tiếp marketing trong công nghiệp thẩm mỹ và fitness, quản trị brand trong công nghiệp thẩm mỹ và fitness, quản trị bán hàng, hành vi người tiêu dùng, cơ sở quảng cáo, v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • thực hiện tìm kiếm các khả năng thị trường mới trong công nghiệp thẩm mỹ và fitness,  xây dựng và thuyết trình các business-plan của các dự án mới;
 • thực hiện tìm kiếm các nhà đầu tư và tổ chức cung cấp vốn cho các dự án mới;
 • tổ chức các cửa hàng thẩm mỹ, các câu lạc bộ fitness, các trung tâm SPA, các khu thể thao-sức khỏe và các doanh nghiệp khác  « từ số không» và thực hiện phát triển các cơ sở đã tồn tại;
 • thiết kế và tổ chức hoạt động tác nghiệp của các doanh nghiệp công nghiệp thẩm mý và fitness;
 • xúc tiến các dự án mới, các brand, các mạng lưới, các dịch vụ trong công nghiệp thẩm mỹ và fitness.

Kiếm việc làm:

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt tại các doanh nghiệp khác nhau công nghiệp thẩm mỹ và fitness ở các phòng kế hoạch, bán hàng, phát triển chiến lược với cương vị:

 • chuyên gia và quản trị viên các phòng, giám đốc, doanh nhân và thành viên các nhóm doanh nghiệp.

Kế hoạch học tập

Xem kế hoạc học tập chương trình BBA: Công nghiệp thẩm mỹBBA: Công nghiệp thẩm mỹ

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

 

Yêu cầu đối với các thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình “Cử nhân quản trị kinh doanh trong quản trị tài chính” và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được hai diplom:

 1. Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga
 2. Diplom bậc Bachelor of Business Administration mẫu quy định, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh, không yêu cầu bản dịch bổ xung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.

Các loại hinh đào tạo và tiền học:

Chính quy
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
BBA: Kinh doanh trong công nghiệp thẩm mỹ và fitness

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD
* Giá tiền tính cho 1 năm học
Giáo dục đổi mới với 3GBBA: Kinh doanh trong công nghiệp thẩm mỹ và fitness
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.