Cử nhân quản trị kinh doanh trong kinh doanh xây dựng

Lĩnh vực xây dựng bao gồm một số lượng lớn các khả năng kinh doanh. Tuy nhiên, để sử dụng chúng, cần thiết phải có các kỹ năng, cho phép duy trì và xúc tiến trên thị trường ở trạng thái cấp bách của nó.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, logic học, pháp luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, giao tiếp trong kinh doanh, kinh tế;
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vận trù học, phân tích hệ thống, các phương pháp ra các quyết định quản lý.

Trọng tâm của khóa học được dành cho: lý thuyết quản trị, quản trị dự án, quản trị đổi mới, kế toán và phân tích, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, mô phỏng các quá trình-kinh doanh, phân tích đầu tư, v.v.

Các môn chuyên ngành gồm:

 • quản trị dự án, quản trị chiến lược, mô phỏng các quá trình –kinh doanh, logistics, giao tiếp kinh doanh, cơ sở quản cáo, quản trị chất lượng;
 • cơ sở kinh doanh,  tổ chức và quản trị sản xuất, phân tích hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp, thuế và thuế suất, hoạch định-kinh doanh.

Trong số các môn học tự chọn có: tổ chức sản xuất xây dựng, cấp vốn xây dựng, cơ sở dự toán, pháp lý trong xây dựng, thiết kế nhà và công trình, vật liệu xây dựng, v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • thực hiện tìm kiếm các khả năng thị trường mới trên thị trường các dịch vụ xây dựng, xây dựng và thuyết trình các business-plan  về thành lập các doanh nghiệp xây dựng mới;
 • thành lập các doanh nghiệp xây dựng mới «từ số không» và thực hiện phát triển các công ty đã có;
 • hoạch định, tổ chức và kiểm soát các quá trình tác nghiệp sản xuất xây dựng;
 • quản trị các dự án đầu tư-xấy dựng;
 • tổ chức cấp vốn cho các dự án xây dựng;
 • thiết lập giao tiếp hiệu quả với các bên đặt hàng, các nhà thiết kế và các bên tham gia khác vào các dự án xây dựng.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt ở các doanh nghiệp xây dựng với quy mô hoạt động khác nhau trong các phòng kỹ thuật-sản xuất, kinh tế-kế hoạch, các phòng phát triển chiến lược với cương vị:

 • các chuyên gia và lãnh đạo các phòng và các dự án;
 • giám đốc các công ty.

Kế hoạch học tập

Xem kế hoạc học tập chương trình BBA: Quản trị xây dựngBBA: Quản trị xây dựng

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

 

Yêu cầu đối với các thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình “Cử nhân quản trị kinh doanh trong quản trị tài chính” và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được hai diplom:

 1. Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga
 2. Diplom bậc Bachelor of Business Administration mẫu quy định, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh, không yêu cầu bản dịch bổ xung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.

Các loại hinh đào tạo và tiền học:

Chính quy
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
BBA: Kinh doanh xây dựng

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD
* Giá tiền tính cho 1 năm học
Giáo dục đổi mới với 3GBBA: Kinh doanh xây dựng
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.