Kinh doanh nhà hàng

Kinh doanh nhà hàng là một trong những dạng kinh doanh phổ biến nhất trong số các doanh nghiệp khởi đầu. Tuy nhiên, chỉ có học vấn chất lượng trong lĩnh vực này. Thường xuyên hoàn thiện các kiến thức của mình và ứng dụng các phương pháp tổ chức mới doanh nghiệp của mình, có thể giành giật để chiếm lĩnh và duy trì vị trí xứng đáng trong lĩnh vực kinh doanh thú vị, nhưng cực kỳ không dễ này. Đối với chủ nhà hàng chuyên nghiệp điều quan trọng không chỉ nắm được các kỹ năng quản trị, mà còn phải biết được cơ sở marketing, cơ sở kinh doanh, nguyên tắc các quá trình sản xuất và các môn học đòi hỏi khác.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, logic học, pháp luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, giao tiếp trong kinh doanh, kinh tế;
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vận trù học, phân tích hệ thống, các phương pháp ra các quyết định quản lý.

Trọng tâm của khóa học được dành cho: lý thuyết quản trị, quản trị dự án, quản trị đổi mới, kế toán và phân tích, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, mô phỏng các quá trình-kinh doanh, phân tích đầu tư, v.v.

Các môn chuyên ngành gồm:

 •  mô phỏng các quá trình –kinh doanh, logistics, giao tiếp kinh doanh, cơ sở quản cáo, quản trị chất lượng;
 •  cơ sở kinh doanh,  tổ chức và quản trị sản xuất, phân tích hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp, thuế và thuế suất, hoạch định-kinh doanh.

Trong số các môn học tự chọn có: cơ sở dịch vụ học, tổ chức hoạt động nhà hàng, tổ chức ăn uống trong các hệ thống nhà hàng, quản trị bán hàng, hành vi người tiêu dùng, cơ sở quảng cáo trong kinh doanh nhà hàng, định giá, v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • thực hiện tìm kiếm các khả năng thị trường mới  trong công nghiệp nhà hàng, xây dựng và thuyết trình các business-plan các dự án mới;
 • tổ chức các nhà hàng, café, quán bar, căng tin và các xí nghiệp ăn uống công cộng khác «từ số không» và phát triển các cơ sở hiện có;
 • thiết kế và tổ chức các quá trình cung cấp, ăn uống công cộng,phục vụ khách hàng;
 • xúc tiến các dự án mới, brands, các mạng lưới, các dịch vụ trong công nghiệp nhà hàng;
 • thiết lập giao tiếp hiệu quả với khách hàng và các bên quan tâm khác.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt tại các doanh nghiệp ăn uống công cộng khác nhau – các nhà hàng, café, các quán bar, các câu lạc bộ, các công ty catering, hệ thống ăn uống công cộng ở các công ty lớn với cương vị:

 • chủ các nhà hàng, giám đốc, quản trị viên, các chuyên gia về tổ chức các quá trình, về xúc tiến các dịch vụ,v.v.

Kế hoạch học tập

Xem kế hoạc học tập chương trình BBA: Quản trị nhà hàngBBA: Quản trị nhà hàng

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

 

Yêu cầu đối với các thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình “Cử nhân quản trị kinh doanh trong quản trị tài chính” và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được hai diplom:

 1. Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga
 2. Diplom bậc Bachelor of Business Administration mẫu quy định, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh, không yêu cầu bản dịch bổ xung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.

Các loại hinh đào tạo và tiền học:

Chính quy
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
BBA: Kinh doanh nhà hàng

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD
* Giá tiền tính cho 1 năm học
Giáo dục đổi mới với 3GBBA: Kinh doanh nhà hàng
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.