Cử nhân quản trị kinh doanh trong quản trị tài chính

Có rất nhiều định nghĩa cho thuật ngữ “Tài chính”. Trong trường hợp chung “tài chính” được hiểu là tập hợp tất cả các nguồn tiền nằm trong tay nhà nước hay các chủ thể kinh tế, hay hệ thống tạo lập, phân chia và sử dụng các tài nguyên đó. Theo tên gọi đó có môn kinh tế ứng dụng, nó nghiên cứu các quan hệ kinh tế xã hội, gắn với việc tạo lập, phân chia và sử dụng các tài nguyên vật chất.

“Quản trị tài chính” – là một trong những vấn đề triển vọng nhất và được nhu cầu truyền thống nhất trong quản trị, nhằm quản lý các luồng tài chính và các mối quan hệ giữa các chủ thể kinh tế trong quá trình lưu thông các luồng đó.

Mục tiêu đào tạo:
Phát triển kỹ năng sử dụng tối đa các tài nguyên trong và ngoài của công ty; tạo dựng các mô hình hiệu quả quản lý các luồng tài chính của công ty; nắm được các phương pháp dự báo các quá trình kinh tế và tự ra các quyết định chiến lược quan trọng; tạo được cách suy luận chuyên nghiệp và tầm nhìn doanh nghiệp hệ thống, cũng như biết phân sử trong các thị trường mới và các triển vọng đang được mở ra.

Chương trình giáo dục đào tạo này nhằm đào tạo những nhà lãnh đạo hiệu quả của các cơ quan tài chính trong các doanh nghiệp, có kỹ năng tốt ra quyết định hiệu quả trong lĩnh vực hoat động kinh tế của doanh nghiệp, sử dụng các mô hình kinh tế - tài chính hiện đại, nắm được phương pháp luận trên thế giới về phân tích vốn của công ty, định giá nguồn vốn và hiệu quả sử dụng nó trong các giai đoạn khác nhau chu trình sống của công ty, tham gia toàn bộ vào quá trình kế hoạch hóa chiến lược và quản lý chiến lược công ty.

Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo:

Việc kết thúc thành công khóa đào tạo theo chương trình tạo khả năng cho các học viên trở thành những cán bộ chuyên nghiệp trong lĩnh vực phân tích và kiểm kê tài chính và giữ các chức vụ lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính.

Kế hoạch học tập

Xem kế hoạc học tập chương trình BBA: Quản trị tài chínhBBA: Quản trị tài chính

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

 

Yêu cầu đối với các thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình “Cử nhân quản trị kinh doanh trong quản trị tài chính” và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được hai diplom:

  1. Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga
  2. Diplom bậc Bachelor of Business Administration mẫu quy định, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh, không yêu cầu bản dịch bổ xung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.

Các loại hinh đào tạo và tiền học:

Chính quy
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
BBA: Tài chính

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD
* Giá tiền tính cho 1 năm học
Giáo dục đổi mới với 3GBBA: Tài chính
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.