Cử nhân quản trị kinh doanh trong công nghiệp thể thao

Thể thao – một lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn và lợi nhuận, ngày nay cực kỳ cần những nhà quản trị cao cấp.

Chương trình đào tạo “Quản trị thể dục thể thao” nhằm nghiên cứu các vấn đề của ngành công nghiệp thể dục thể thao thế giới, và ngày nay là một trong những dự án đầu tư tốt nhất nhằm đào tạo được thế hệ mới những nhà quản trị thể thao.

Bạn sẽ nhận được học vấn trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế và quản trị kinh doanh trong ngành công nghiệp thể thao.

Mục đích của chương trình là đào tạo chuyên nghiệp những cán bộ lãnh đạo cao cấp và trung cấp, xây dựng tài nguyên quản lý chất lượng mới các chuyên gia cho các tổ chức thể thao, có khả năng ra quyết định kinh doanh chiến lược và đại diện cho quyền lợi của các vận động viên Nga, các câu lạc bộ thể thao và nước Nga trong các tổ chức thể thao quốc tế.

Kế hoạch học tập

Xem kế hoạc học tập chương trình BBA: Quản trị thể thaoBBA: Quản trị thể thao

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

 

Yêu cầu đối với các thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình “Cử nhân quản trị kinh doanh trong quản trị tài chính” và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được hai diplom:

  1. Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga
  2. Diplom bậc Bachelor of Business Administration mẫu quy định, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh, không yêu cầu bản dịch bổ xung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.

Các loại hinh đào tạo và tiền học:

Chính quy
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
BBA: Quản trị thể dục thể thao

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD
* Giá tiền tính cho 1 năm học
Giáo dục đổi mới với 3GBBA: Quản trị thể dục thể thao
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.