Quản trị nhân sự

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa nguồn nhân lực là khâu cực kỳ quan trọng. Tương lai của công ty phụ thuộc vào định hình và tính chuyên nghiệp của nhóm kinh doanh. Để giải quyết các nhiệm vụ này đòi hỏi các cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ phải có các chuyên gia về quản trị nhân sự.

Các khóa học cho phép nắm được các kỹ năng về hoàn thiện hệ thống tiền lương hiện có, nhằm đạt được các mục tiêu và nâng cao kết quả kinh doanh.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, logic học, pháp luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, giao tiếp trong kinh doanh, kinh tế;
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vận trù học, phân tích hệ thống, các phương pháp ra các quyết định quản lý.

Trọng tâm của khóa học được dành cho: lý thuyết quản trị, quản trị dự án, quản trị đổi mới, kế toán và phân tích, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, mô phỏng các quá trình-kinh doanh, phân tích đầu tư, v.v.

Các môn chuyên ngành gồm:

 • quản trị nguồn nhân lực, quản trị chiến lược, mô phỏng các quá trình –kinh doanh, logistics, giao tiếp kinh doanh, cơ sở quản cáo, quản trị chất lượng;
 • cơ sở kinh doanh,  phân tích hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp, thuế và thuế suất, hoạch định-kinh doanh.

Trong số các môn học tự chọn có: phát triển và đào tạo nhân sự, xung đột học, chiến lược quản trị nhân sự, thiết kế tổ chức, lãnh đạo, luật lao động, tổ chức, định mức và tiền lương, cơ sở đảm bảo văn thư cho quản trị, v.v..

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • thực hiện và tổ chức các nhiệm vụ về tìm kiếm, tuyển dụng, đánh giá, phát triển cán bộ trong khuôn khổ các cơ cấu kinh doanh;
 • xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách và chiến lược cán bộ trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực;
 • hoạch định và thực hiện các dự án đào tạo, tạo nhóm, sát hạch cán bộ, phát triển tổ chức;
 • xây dựng và ứng dụng các hệ thống động viên, nâng cao tính trung thành của nhân sự;
 • tổ chức các quá trình văn thư cán bộ tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt trong các cơ sở kinh doanh mới và đã có, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các phòng cán bộ, đào tạo và phát triển nhân sự, các công ty tư vấn, training, nghiên cứu và phân tích và các hãng cán bộ với cương vị:

 • chuyên gia về tổ kiểm kê cán bộ, về đào tạo và về phát triển chức, các nhà tuyển dụng nhân sự, các nhà phân tích, các tư vấn viên;
 • chủ nhiệm các phòng cán bộ và các dự án đào tạo và phát triển;

Kế hoạch học tập

Hãy xem kế hoạch học tập chương trình học BBA: Quản trị nhân sựучебный план BBA: Управление персоналом

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

 

Yêu cầu đối với các thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình “Cử nhân quản trị kinh doanh trong quản trị tài chính” và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được hai diplom:

 1. Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga
 2. Diplom bậc Bachelor of Business Administration mẫu quy định, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh, không yêu cầu bản dịch bổ xung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.

Các loại hinh đào tạo và tiền học:

Chính quy
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
BBA: Quản trị nhân sự

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD
* Giá tiền tính cho 1 năm học
Giáo dục đổi mới với 3GBBA: Quản trị nhân sự
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.