Cử nhân quản trị kinh doanh trong marketing-Internet

Marketing – Internet trở nên có thị hiếu hơn trong môi trường kinh doanh, nhiều công ty bị thiếu các cán bộ lãnh đạo am hiểu trong lĩnh vực này.

Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo “Marketing – Internet” cung cấp cho học viên toàn bộ hệ thống kiến thức và các kĩ năng thực tế trong lĩnh vực nghiên cứu marketing trên mạng Internet, SEO tối ưu hóa, SMM, SMO, ….; các thuật toán thiết lập và đảm bảo hiệu quả hoạt động cao cho các công ty quảng cáo, các phương pháp định hình đúng thương hiệu trên thị trường, cũng như nhiều vấn đề khác.

Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo:

Các học viên tốt nghiệp sẽ trở thành các nhà lãnh đạo cao cấp và trung cấp, có khả năng hỗ trợ cần thiết cho công ty để giải quyết một loạt các nhiệm vụ trong lĩnh vực marketing – Internet, có thể làm việc trong các công ty khác nhau, bởi vì những kiến thức thực tế trong lĩnh vực xúc tiến – Internet và marketing cần thiết cho lĩnh vực hoạt động bất kỳ.

Kế hoạch học tập

Xem kế hoạc học tập chương trình BBA: Marketing-Internet BBA: Marketing-Internet

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

 

Yêu cầu đối với các thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình “Cử nhân quản trị kinh doanh trong quản trị tài chính” và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được hai diplom:

  1. Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga
  2. Diplom bậc Bachelor of Business Administration mẫu quy định, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh, không yêu cầu bản dịch bổ xung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.

Các loại hinh đào tạo và tiền học:

Chính quy
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
BBA: Marketing - Internet

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD
* Giá tiền tính cho 1 năm học
Giáo dục đổi mới với 3GBBA: Marketing - Internet
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.