Cử nhân quản trị kinh doanh trong quản trị đổi mới

Trong thế giới hiện đại một trong các nét đặc điểm của người thủ lĩnh là cần phải có tính cách đổi mới. Tính cách này thể hiện ở việc liên tục tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh ở bên trong công ty, cũng như ở môi trường bên ngoài.

Chương trình đào tạo “Quản trị đổi mới” nhằm đào tạo thực tế các nhà quản trị chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị các dự án với mục đích xây dựng và đưa ra thị trường các hàng hóa mới, sử dụng trong kinh doanh những điều mới đưa ra và các quyết đoán độc đáo.

Người ta đặc biệt chú ý đến các dự án đổi mới hay các dự án trên cơ sở quyết định kinh doanh mới: xúc tiến các công nghệ mới, tái cấu trúc, đa dạng hóa, …; để chiếm lĩnh hay giữ được vị trí trên thị trường và nâng cao khả năng kinh doanh.

Các sinh viên sẽ nhận được những kiến thức trong lĩnh vực quản trị đổi mới và các kĩ năng thực tế giải quyết tổng thể các nhiệm vụ quản trị dự án, từ việc xây dựng ý tưởng kinh doanh cho đến việc thực thi thương mại ý tưởng đó.

Các học viên tốt nghiệp sẽ làm những nhà quản trị các dự án, những người lãnh đạo các dự án đổi mới, các nhà quản trị cao cấp và trung cấp, tự mở doanh nghiệp.

Kế hoạch học tập

Xem kế hoạc học tập chương trình BBA: Quản trị đổi mớiBBA: Quản trị đổi mới

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

 

Yêu cầu đối với các thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình “Cử nhân quản trị kinh doanh trong quản trị tài chính” và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được hai diplom:

  1. Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga
  2. Diplom bậc Bachelor of Business Administration mẫu quy định, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh, không yêu cầu bản dịch bổ xung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.

Các loại hinh đào tạo và tiền học:

Chính quy
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
BBA: Quản trị đổi mới

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD
* Giá tiền tính cho 1 năm học
Giáo dục đổi mới với 3GBBA: Quản trị đổi mới
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.