Quản trị marketing

Sự tồn tại của công ty bất kỳ tùy thuộc vào hiệu quả thực hiện chức năng marketing. Để giải quyết các nhiệm vụ thu hút và giữ khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa ra sản phẩm mới, nâng cao quay vòng của công ty cần thiết phải có các chuyên gia lành nghề, mức cầu về họ tăng lên hàng ngày.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, logic học, pháp luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, giao tiếp trong kinh doanh, kinh tế;
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vận trù học, phân tích hệ thống, các phương pháp ra các quyết định quản lý.

Trọng tâm của khóa học được dành cho: lý thuyết quản trị, quản trị dự án, quản trị đổi mới, kế toán và phân tích, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, mô phỏng các quá trình-kinh doanh, phân tích đầu tư, v.v.

Các môn chuyên ngành gồm:

 • marketing, quản trị chiến lược, mô phỏng các quá trình –kinh doanh, logistics, giao tiếp kinh doanh, cơ sở quản cáo, quản trị chất lượng;
 • cơ sở kinh doanh, tổ chức và quản trị sản xuất, phân tích hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp, thuế và thuế suất, hoạch định-kinh doanh.

Trong số các môn học tự chọn có: nghiên cứu marketing,  marketing-internet, định giá, giao tiếp marketing, lãnh đạo, marketing chiến lược, quản trị bán hàng, hành vi người tiêu dùng, cơ sở quảng cáo, v.v..

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • tiến hành phân tích thị trường và đánh giá các triển vọng thị trường;
 • tiến hành và phối hợp các nghiên cứu marketing;
 • xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược marketing;
 • nâng cao hiệu quả bán hàng và mức cầu;
 • thực hiện và phối hợp các dự án quản trị brand, nâng cao tính trung thành của người mua, các công ty quảng cáo và PR;
 • thực hiện toàn bộ chức năng marketing trong khuôn khổ các cơ cấu kinh doanh.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt trong các cơ sở kinh doanh mới và đã có, các công ty sản xuất và dịch vụ ở các phòng marketing và quảng cáo; trong các công ty tư vấn, các hãng quảng cáo và marketing với cương vị:

 • chuyên gia, nhà phân tích, các tư vấn viên;
 • chủ nhiệm các dự án và các phòng;
 • các doanh nghiệp và các thành viên các nhóm doanh nghiệp.

Kế hoạch học tập

Xem kế hoạc học tập chương trình BBA: Quản trị marketingBBA: Quản trị marketing

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

 

Yêu cầu đối với các thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình “Cử nhân quản trị kinh doanh trong quản trị tài chính” và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được hai diplom:

 1. Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga
 2. Diplom bậc Bachelor of Business Administration mẫu quy định, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh, không yêu cầu bản dịch bổ xung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.

Các loại hinh đào tạo và tiền học:

Chính quy
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
BBA: Quản trị marketing

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD
* Giá tiền tính cho 1 năm học
Giáo dục đổi mới với 3GBBA: Quản trị marketing
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.