Quản trị sản xuất

Một số lượng lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa được thu hút vào hoạt động sản xuất, công nghệ của nó được phát triển và đổi mới tích cực. Để quản trị tốt sản xuất đòi hỏi phải có các chuyên gia, có kiến thức và kỹ năng trong quản trị, kinh tế, kinh doanh.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, logic học, pháp luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, giao tiếp trong kinh doanh, kinh tế;
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vận trù học, phân tích hệ thống, các phương pháp ra các quyết định quản lý.

Trọng tâm của khóa học được dành cho: lý thuyết quản trị, quản trị dự án, quản trị đổi mới, kế toán và phân tích, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, mô phỏng các quá trình-kinh doanh, phân tích đầu tư, v.v.

Các môn chuyên ngành gồm:

 • tổ chức và quản trị sản xuất, quản trị chiến lược, mô phỏng các quá trình –kinh doanh, logistics, giao tiếp kinh doanh, cơ sở quản cáo, quản trị chất lượng;
 • cơ sở kinh doanh,  phân tích hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp, thuế và thuế suất, hoạch định-kinh doanh.

Trong số các môn học tự chọn có: thiết kế tổ chức,  quản trị các tài nguyên thông tin-công nghệ của doanh nghiệp, luật lao động, đánh giá giá trị của công ty, tổ chức, định mức và tiền lương, v.v..

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • phân tích các triển vọng tổ chức và phát triển các doanh nghiệp nhỏ về sản xuất, nắm được các công nghệ và hàng hóa mới, cải tiến và mở rộng quy mô sản xuất;
 • tiến hành nghiên cứu hiệu quả kinh tế của sản xuất, hoạch định và tổ chức việc thực hiện các giải pháp vể tối ưu hóa các quá trình sản xuất;
 • xây dựng và phân tích các business-plan của các dự án phát triển tiềm năng sản xuất;
 • hoạch định, tổ chức và kiểm soát hoạt động trong khuôn khổ các quá trình sản xuất của doanh nghiệp nhỏ.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt trong các cơ sở kinh doanh mới và đã có, các công ty sản xuất và dịch vụ ở các phòng công nghệ-sản xuất và kinh tế-kế hoạch với cương vị:

 • chuyên gia về tổ chức sản xuất;
 • chủ nhiệm các dự án và các phòng;
 • các doanh nghiệp và các thành viên các nhóm doanh nghiệp.

Kế hoạch học tập

Xem kế hoạc học tập chương trình BBA: Quản trị sản xuấtBBA: Quản trị sản xuất

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

 

Yêu cầu đối với các thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình “Cử nhân quản trị kinh doanh trong quản trị tài chính” và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được hai diplom:

 1. Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga
 2. Diplom bậc Bachelor of Business Administration mẫu quy định, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh, không yêu cầu bản dịch bổ xung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.

Các loại hinh đào tạo và tiền học:

Chính quy
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
BBA: Quản trị sản xuất

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD
* Giá tiền tính cho 1 năm học
Giáo dục đổi mới với 3GBBA: Quản trị sản xuất
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.