Quản trị các quá trình và dự án

Mặc dù cho quy mô của mình, các doanh nghiệp nhỏ và vừa là hệ thống phức tạp các quá trình và các dự án, việc quản trị chúng đòi hỏi phải có sự chuẩn bị cao. Các chuyên gia về quản trị các quá trình và dự án có nhu cầu tại các công ty phát triển nhỏ và vừa, đặc biệt tại các khu vực tích cực của nền kinh tế.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, logic học, pháp luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, giao tiếp trong kinh doanh, kinh tế;
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vận trù học, phân tích hệ thống, các phương pháp ra các quyết định quản lý.

Trọng tâm của khóa học được dành cho: lý thuyết quản trị, quản trị dự án, quản trị đổi mới, kế toán và phân tích, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, mô phỏng các quá trình-kinh doanh, phân tích đầu tư, v.v.

Các môn chuyên ngành gồm:

 • quản trị dự án, quản trị chiến lược, mô phỏng các quá trình –kinh doanh, logistics, giao tiếp kinh doanh, cơ sở quản cáo, quản trị chất lượng;
 • quản trị tác nghiệp, cơ sở kinh doanh,  phân tích hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp, thuế và thuế suất, hoạch định-kinh doanh.

Trong số các môn học tự chọn có: quản trị bán hàng, nghiên cứu marketing, hành vi người tiêu dùng, cơ sỏ quảng cáo, marketing chiến lược, giao tiếp marketing, v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • phân tích, tổ chức, tối ưu hóa và phát triển hệ thống bán hàng và xúc tiến sản phẩm và các dịch vụ của các cơ sở kinh doanh;
 • ứng dụng và phát triển các công nghệ mới thiết lập cầu và khích lệ tiêu thụ;
 • thực hiện và phối hợp các dự án quản lý brand, nâng cao tình trung thành của người mua, các hoạt đọng quảng cáo và PR.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt trong các cơ sở kinh doanh , các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các phòng công nghệ-sản xuất, các phòng bán hàng, quảng cáo, marketing, các đơn vị thương mại  với cương vị:

 • chuyên gia về tổ tiêu thụ,  các tư vấn viên về bán hàng, các nhà marketing, các chuyên gia về thu hút khách hàng;
 • lãnh đạo các đơn vị tương ứng;

Kế hoạch học tập

Xem kế hoạc học tập chương trình BBA: Quản trị dự ánBBA: Quản trị dự án

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

 

Yêu cầu đối với các thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình “Cử nhân quản trị kinh doanh trong quản trị tài chính” và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được hai diplom:

 1. Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga
 2. Diplom bậc Bachelor of Business Administration mẫu quy định, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh, không yêu cầu bản dịch bổ xung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.

Các loại hinh đào tạo và tiền học:

Chính quy
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
BBA: Quản trị dự án

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD
* Giá tiền tính cho 1 năm học
Giáo dục đổi mới với 3GBBA: Quản trị dự án
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.