Quản trị bán hàng

Sự thành công của doanh nghiệp nhỏ và vừa phụ thuộc vào việc biết tạo dựng và duy trì sự tăng trưởng bán hàng. Việc giải quyết nhiệm vụ này không phải là đơn giản và đòi hỏi phải ứng dụng các kỹ năng và kỹ xảo chuyên môn trong các lĩnh vực quản trị, marketing, kinh tế, kinh doanh.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, logic học, pháp luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, giao tiếp trong kinh doanh, kinh tế;
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vận trù học, phân tích hệ thống, các phương pháp ra các quyết định quản lý.

Trọng tâm của khóa học được dành cho: lý thuyết quản trị, quản trị dự án, quản trị đổi mới, kế toán và phân tích, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, mô phỏng các quá trình-kinh doanh, phân tích đầu tư, v.v.

Các môn chuyên ngành gồm:

 • quản trị tác nghiệp, quản trị chiến lược, mô phỏng các quá trình –kinh doanh, logistics, giao tiếp kinh doanh, cơ sở quản cáo, quản trị chất lượng;
 • quản trị tác nghiệp, cơ sở kinh doanh,  phân tích hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp, thuế và thuế suất, hoạch định-kinh doanh.

Trong số các môn học tự chọn có: thiết kế tổ chức, các hệ thống thông tin quản trị dự án, thiết kế hàng hóa và dịch vụ, quản trị thay đổi, lãnh đạo, định giá, đo lường, tiêu chuẩn hóa, cấp chứng chỉ, v.v.

Kết thúc khóa học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • tiến hành phân tích, đánh giá, thiết kế và tối ưu hóa các quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • ứng dụng và phát triển các công nghệ quản lý mới nâng cao hiệu quả các quá trình;
 • xây dựng và thực thi các dự án phát triển, đưa ra các hàng hóa và dịch vụ mới, nắm bắt các công nghệ mới;
 • ứng dụng các công nghệ hiện đại quản trị dự án.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt trong các cơ sở kinh doanh , các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các phòng công nghệ-sản xuất, các phòng dự án và chương trình, các phòng phát triển, trong khuôn khổ các dự án riêng biệt; các công ty tư vấn và training, chuyên môn hóa trong các lĩnh vực quản trị dự án và quá trình với cương vị:

 • chuyên gia về thuyết minh và tối ưu hóa các quá trình kinh doanh, về quản trị dự án, các nhà phân tích –kinh doanh;
 • lãnh đạo và phối hợp viên các dự án.

Kế hoạch học tập

Xem kế hoạc học tập chương trình BBA: Quản trị bán hàngBBA: Quản trị bán hàng

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

 

Yêu cầu đối với các thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình “Cử nhân quản trị kinh doanh trong quản trị tài chính” và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được hai diplom:

 1. Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga
 2. Diplom bậc Bachelor of Business Administration mẫu quy định, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh, không yêu cầu bản dịch bổ xung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.

Các loại hinh đào tạo và tiền học:

Chính quy
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
BBA: Quản trị bán hàng

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD
* Giá tiền tính cho 1 năm học
Giáo dục đổi mới với 3GBBA: Quản trị bán hàng
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.