Quản trị chiến lược

Chức năng quản trị chiến lược cần thiết đối với các doanh nghiệp lớn, cũng như các doanh nghiệp nhỏ. Để thực hiện tốt và hiệu quả chức năng này đòi hỏi phải có các kiến thức sâu và hệ thống trong kinh tế, quản trị và kinh doanh.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, logic học, pháp luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, giao tiếp trong kinh doanh, kinh tế;
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vận trù học, phân tích hệ thống, các phương pháp ra các quyết định quản lý.

Trọng tâm của khóa học được dành cho: lý thuyết quản trị, quản trị dự án, quản trị đổi mới, kế toán và phân tích, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, mô phỏng các quá trình-kinh doanh, phân tích đầu tư, v.v.

Các môn chuyên ngành gồm:

 • quản trị chiến lược, mô phỏng các quá trình –kinh doanh, logistics, giao tiếp kinh doanh, cơ sở quản cáo, quản trị chất lượng;
 • cơ sở kinh doanh, tổ chức và quản trị sản xuất, phân tích hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp, thuế và thuế suất, hoạch định-kinh doanh.

Trong số các môn học tự chọn có: phân tích chiến lược hiện đại, marketing chiến lược, chiến lược quản trị nhân sự, quản trị thay đổi, tái cơ cấu công ty, quản trị các tài nguyên thông tin-công nghệ của công ty, quản trị chống khủng hoảng.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • xây dựng và thực thi các kế hoạch chiến lược, các chương trình và các dự án trong doanh nghiệp của mình;
 • đảm bảo phát triển ổn định cơ cấu kinh doanh trong các điều kiện bất định;
 • thực hiện phân tích chiến lược và tìm kiếm các khả năng thị trường mới, xây dựng và thuyết trình các business-plan của các dự án mới;
 • tổ chức các doanh nghiệp nhỏ «từ số không và thực hiện phát triển các cơ cấu kinh doanh đã tồn tại;
 • tổ chức giao tiếp hiệu quả với tất cả các bên kinh doanh quan tâm.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt trong các cơ sở kinh doanh mới và đã có, các công ty vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực khác nhau ở các phòng phát triển và hoạch định chiến lược; trong các công ty tư vấn, tài chính và phân tích ở các phòng phân tích các dự án và nghiên cứu các khả năng kinh doanh với cương vị:

 • chuyên gia, nhà phân tích, các tư vấn viên;
 • chủ nhiệm các dự án và các phòng;
 • các doanh nghiệp và các thành viên các nhóm doanh nghiệp.

 

Kế hoạch học tập

Xem kế hoạc học tập chương trình BBA: Quản trị chiến lượcBBA: Quản trị chiến lược

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

 

Yêu cầu đối với các thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình “Cử nhân quản trị kinh doanh trong quản trị tài chính” và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được hai diplom:

 1. Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga
 2. Diplom bậc Bachelor of Business Administration mẫu quy định, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh, không yêu cầu bản dịch bổ xung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.

Các loại hinh đào tạo và tiền học:

Chính quy
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
BBA: Quản trị chiến lược

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD
* Giá tiền tính cho 1 năm học
Giáo dục đổi mới với 3GBBA: Quản trị chiến lược
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.