Cử nhân quản trị kinh doanh trong kinh doanh du lịch

Lĩnh vực hiếu khách được tiếp tục phát triển và trong một thời gian gần có thể trở thành một trong những lĩnh vực lớn trên thế giới.

Trên thị trường hiện hoạt động hàng ngàn các công ty du lịch, các khách sạn cũ được tái cấu trúc, và được xây thêm các khách sạn mới. Do vậy vấn đề đào tạo các nhà quản lý lành nghề cho lĩnh vực này có một tầm quan trọng đặc biệt.

Quá trình đào tạo sẽ cung cấp những kiến thức và kĩ năng cho những ai muốn trở thành cán bộ lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh du lịch.

Trong chương trình đào tạo được nghiên cứu các vấn đề tổ chức hoạt động của các công ty du lịch với các loại hình sở hữu khác nhau, các đặc điểm tổ chức du lịch trong nước và quốc tế, học các chương trình máy tính được sử dụng trong hoạt động du lịch, các triển vọng phát triển ngành du lịch, các đặc điểm quản lý kinh doanh du lịch, khả năng cạnh tranh, các vấn đề visa-hộ chiếu và nhiều vấn đề khác.

Các học viên tốt nghiệp sẽ trở thành các nhà doanh nghiệp thành đạt, làm các nhà lãnh đạo cao cấp và trung cấp trong các công ty du lịch lớn.

Kế hoạch học tập

Xem kế hoạc học tập chương trình BBA: Quản trị du lịchBBA: Quản trị du lịch

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

 

Yêu cầu đối với các thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình “Cử nhân quản trị kinh doanh trong quản trị tài chính” và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được hai diplom:

  1. Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga
  2. Diplom bậc Bachelor of Business Administration mẫu quy định, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh, không yêu cầu bản dịch bổ xung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.

Các loại hinh đào tạo và tiền học:

Chính quy
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
BBA: Quản trị du lịch

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD
* Giá tiền tính cho 1 năm học
Giáo dục đổi mới với 3GBBA: Quản trị du lịch
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.