Ngày hội tư vấn tuyển sinh online

Chúng tôi mời các bạn tham gia vào ngày hội tư vấn tuyển sinh online, khi đó các bạn sẽ biết được nhiều hơn về các chương trình đào tạo đại học cử nhân,thạc sĩ, BBA và MBA, về sự thuận tiện của việc học từ xa, cũng như ra các câu hỏi và nhận được các câu trả lời am hiểu.

Để thuận tiện cho bạn những ngày hội tư vấn tuyển sinh sẽ được truyền từ xa dưới hình thức hội thảo trên mạng – lớp học từ xa, để tham gia được bạn chỉ cần có có loa/tai nghe, để xem webinar tốc độ mạng tối thiểu phải là 512 kb/giây.

Bạn hãy tham dự ngày 14 tháng 01 năm 2016, bắt đầu vào lúc 19:30, tham dự — miễn phí.

Chương trình:

Phát biểu của những nhân vật đứng đầu MTI — 15 phút:

  • Giới thiệu về MTI: lịch sử nhà trường, kể về các đối tác quốc tế, các giảng viên và các khách hàng công ty
  • Việc đào tạo theo các chương trình cử nhân, thạc sỹ, BBA và MBA. Mục tiêu nhập học, kết quả đào tạo
  • Giới thiệu các chương trình đào tạo đại học của MTI, thông tin về bằng cấp, thực tập, v.v.
  • Sự thuận tiện của loại hình đào tạo từ xa, giới thiệu hệ thống đào tạo từ xa
  • Các điều kiện nhập học vào MTI
  • Học phí, сác khuyến nghị đặc biệt v.v.

Đối thoại với nhân viên Ban tuyển sinh trung tâm, trả lời các câu hỏi — 30 phút

Trong quá trình hoạt động bạn có thể biết được loại hình đào tạo từ xa là gì, những gì cần thiết để nhập học các chương trình đào tạo đại học và thời gian học của bạn kéo dài bao lâu, cũng như có thể nhận được các câu trả lời cho tất cả các câu hỏi bạn quan tâm và trực tiếp giao tiếp với nhân viên Ban tuyển sinh trung tâm và giám đốc văn phòng đại diện của Trường MTI tại Viêt Nam.

Bạn hãy kê khai mẫu dưới đây.

Nộp đơn đăng ký tham gia