Ngân hàng và hoạt động ngân hàng

Chương trình dành cho đào tạo các cán bộ, có khả năng thực hiện và phân tích hoạt động ngân hàng, lựa chọn các công cụ tài chính, tín dụng và các hướng phát triển của lĩnh vực ngân hàng.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

  • các vấn đề hiện đại của kinh tế, ngoại ngữ, hoạch định và dự báo kinh tế vĩ mô, nghiên cứu các hệ thống quản lý;
  • chính sách kinh tế hiện đại, lý thuyết hệ thống và phân tích hệ thống.

Các môn học chuyên ngành gồm:

  • hệ thống ngân hàng, điều chỉnh tín dụng tiền, kiểm toán, các tiêu chuẩn kế toán và báo cáo ngân hàng;
  • quản trị rủi ro trong ngân hàng, marketing các dịch vụ tài chính.

Trong số các môn học tự chọn có: quản lý chống khủng hoảng, phân tích đầu tư, thuế và thuế suất, bảo hiểm,v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

  • có khả năng đánh giá sự ổn định tài chính của người vay, phân tích các rủi ro của các tổ chức tín dụng;
  • biết đánh giá hiệu quả của các quá trình-kinh doanh;
  • có khả năng lập luận chiến lược hoạt động của các công ty trên thị trường tài chính;
  • biết lựa chọn và ứng dụng các công cụ điều chỉnh tín dụng-tiền.

Kiếm việc làm

Kết  thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt ở các ngân hàng thương mại; các doanh nghiệp với hình thức sở hữu khác nhau; các tổ chức xã hội; các công ty tư vấn và kiểm toán ở cương vị:

  • top-manager, managers, các kiểm toán viên.

Thời hạn đào tạo:
2 năm

Yêu cầu đối với thí sinh:
Đã tốt nghiệp đại học (cử nhân hay kỹ sư).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Ngân hàng và hoạt động ngân hàng» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng thạc sỹ chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Loại hình đào tạo và học phí:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga
38 900 000 VND
105 900 000 VND
105 900 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Học phí theo chương trình
Ngân hàng và hoạt động ngân hàng

có khuyến mại

2300 USD
1890 USD*
Nhập
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GNgân hàng và hoạt động ngân hàng
2290 USD 2490 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.