Kinh tế công ty

Chương trình nhằm đào tạo các chuyên gia lành nghề, có khả năng xây dựng chiến lược và sách lược hoạt động của công ty bằng cách xây dựng cho các sinh viên các kỹ năng phân tích và đánh giá các tài nguyên của công ty, xây dựng các phương án phát triển công ty và các cơ chế thực thi chúng, xác định các hướng đầu tư triển vọng, thiết kế và đưa ra thị trường các hàng hóa và dịch vụ mới.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

  • các vấn đề hiện đại của kinh tế, các vấn đề hiện đại của luật thuế, chính sách kinh tế hiện đại;
  • hoạch định và dự báo kinh tế vĩ mô, nghiên cứu các hệ thống quản lý.

Các môn học chuyên ngành gồm:

  • kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng(mức cơ sở), công nghệ thông tin trong kinh tế và quản lý;
  • quan hệ ngoại hối-tín dụng quốc tế, bảo hiểm hoạt động kinh tế đối ngoại, marketing quốc tế.

Trong số các môn học tự chọn có: chẩn đoán các vấn đề và triển vọng phát triển công ty, hoạch định trong công ty, hoạt động đổi mới công ty, phân tích đầu tư, tổ chức các quá trình kinh doanh, định giá.

Kết thúc khóa học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

  • có khả năng ra quyết định và chịu trách nhiệm về chúng trong các tình huống phi chuẩn;
  • nắm được việc tổ chức các quá trình kinh doanh trong công ty;
  • có thể đánh giá hiệu quả các dự án kinh doanh có tính đến yếu tố bất định;
  • có khả năng đánh giá và phân tích tình huống, lựa chọn hướng phát triển của công ty.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt ở các cơ sở nhà nước, địa phương và khu vực các cấp khác nhau; các công ty tư vấn và kiểm toán; các ngân hàng, các công ty đầu tư và bảo hiểm với cương vị:

  • top-manager, lãnh đạo các phòng ban, các cán bộ quản lý.

Thời hạn đào tạo:
2 năm

Yêu cầu đối với thí sinh:
Đã tốt nghiệp đại học (cử nhân hay kỹ sư).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Kinh tế công ty» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng thạc sỹ chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Loại hình đào tạo và học phí:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga
38 900 000 VND
105 900 000 VND
105 900 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Học phí theo chương trình
Kinh tế công ty

có khuyến mại

2300 USD
1890 USD*
Nhập
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GKinh tế công ty
2290 USD 2490 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.