Tài chính

Chương trình dành cho đào tạo  những người lãnh đạo và chuyên gia lành nghề trong lĩnh vực quản lý tài chính, phân tích tài chính, hoạch định tài chính và thuế, quản trị tài chính, có những kỹ năng cần thiết hỗ trợ thông tin các quyết định quản lý đầu tư và tài chính.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

  • các vấn đề hiện đại của kinh tế, các vấn đề hiện đại của luật thuế, chính sách kinh tế đối ngoại;
  • hoạch định và dự báo kinh tế vĩ mô, lý thuyết các thay đổi thiết chế, lý thuyết hệ thống và phân tích hệ thống.

Các môn học chuyên ngành gồm:

  • hệ thống tài chính, quản trị tài chính, kiểm toán, các tiêu chuẩn kế toán và báo cáo tài chính quốc tế;
  • thị trường và các thiết chế tài chính, marketing các dịch vụ tài chính, v.v.

Trong số các môn học tự chọn có: các phương pháp thống kê dự báo trong kinh tế, tài chính công ty, phân tích đầu tư, thuế và thuế suất, định giá, phân tích và chẩn đoán hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp,v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

  • trên cơ sở phân tích hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp biết ra quyết định có cơ sở về lựa chọn chiến lược tài chính, chính sách và chiến thuật của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm;
  • biết được các tiêu chuẩn kế toán Nga và quốc tế, biết cách sử dụng chúng;
  • nắm vững các thủ thuật kiểm toán, nắm sâu về chuyên môn trong thuế suất;
  • có thể xây dựng các sơ đồ tài chính khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Kiếm việc làm

Kết  thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt ở các thiết chế tài chính nhà nước, địa phương và khu vực , các công ty tài chính; các công ty đầu tư và tài chính, các cơ sở ngân hàng;các công ty tư vấn và kiểm toán, các công ty bảo hiểm; các công ty môi giới chứng khoán, các nhà xuất bản kinh tế, cũng như các công ty lớn và các cơ quan điều hành nhà nước với cương vị:

  • giám đốc các sở tài chính, lãnh đạo các phòng ban tài chính, giám đốc tài chính,  manager tài chính.
File: 

Thời hạn đào tạo:
2 năm

Yêu cầu đối với thí sinh:
Đã tốt nghiệp đại học (cử nhân hay kỹ sư).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Tài chính» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng thạc sỹ chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Loại hình đào tạo và học phí:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga
38 900 000 VND
105 900 000 VND
105 900 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Học phí theo chương trình
Tài chính

có khuyến mại

2300 USD
1890 USD*
Nhập
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GTài chính
2290 USD 2490 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.