Kinh tế quốc tế

Chương trình dành cho đào tạo  những chuyên gia lành nghề trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn quan hệ kinh tế quốc tế. Trọng tâm của quá trình học là việc lĩnh hội các kiến thức chuyên môn và lý thuyết, các kỹ năng phân tích kinh tế cụ thể.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

  • các vấn đề hiện đại của kinh tế, ngoại ngữ, hoạch định và dự báo kinh tế vĩ mô;
  • các vấn đề hiện đại của luật thuế, chính sách kinh tế đối ngoại.

Các môn học chuyên ngành gồm:

  • kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô, kinh tế thế giới, quản trị đầu tư, quan hệ kinh tế quốc tế;
  • quan hệ ngoại hối-tín dụng quốc tế, bảo hiểm hoạt động kinh tế đối ngoại, marketing quốc tế.

Trong số các môn học tự chọn có: thương mại quốc tế, hoạt động kinh tế đối ngoại của công ty, điều chỉnh pháp lý hoạt động kinh tế đối ngoại, hoạch định-kinh doanh.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

  • có khả năng xây dựng các chương trỉnh chiến lược hoạt động hiệu quả của các đối tác kinh tế trên các thị trường quốc tế trong điều kiện rủi ro và bất định;
  • biết ứng dụng các công nghệ hiện đại quản lý kinh tế quốc tế;
  • có khả năng dự báo các tiêu chí kinh tế-xã hội của các vùng, các ngành trong điều kiện đổi mới công nghệ.

Kiếm việc làm

Kết  thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chương trình này sẽ làm việc tốt ở các công ty và đại diện quốc tế; tại các doanh nghiệp sản xuất; các cơ sở nhà nước, địa phương và khu vực các cấp khác nhau;các công ty tư vấn và kiểm toán; các ngân hàng, các công ty đầu tư và bảo hiểm với cương vị:

  • lãnh đạo các phòng ban quốc tế, các sở, các chuyên gia, các bộ phận phân tích và các hãng rating, các chuyên viên.

Thời hạn đào tạo:
2 năm

Yêu cầu đối với thí sinh:
Đã tốt nghiệp đại học (cử nhân hay kỹ sư).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Kinh tế quốc tế» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng thạc sỹ chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Loại hình đào tạo và học phí:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga
38 900 000 VND
105 900 000 VND
105 900 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Học phí theo chương trình
Kinh tế quốc tế

có khuyến mại

2300 USD
1890 USD*
Nhập
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GKinh tế quốc tế
2290 USD 2490 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.