Các hệ thống, mạng năng lượng điện,truyền tải điện, các chế độ, độ ổn định và độ tin cậy

Thời hạn đào tạo:
2 năm

Yêu cầu đối với thí sinh:
Đã tốt nghiệp đại học (cử nhân hay kỹ sư).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Các hệ thống, mạng năng lượng điện,truyền tải điện, các chế độ, độ ổn định và độ tin cậy» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng thạc sỹ chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Loại hình đào tạo và học phí:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga
105 900 000 VND

Học phí được tính cho 1 học kỳ (semester).

Học phí theo chương trình
Các hệ thống, mạng năng lượng điện,truyền tải điện, các chế độ, độ ổn định và độ tin cậy

có khuyến mại

2790 USD
2590 USD*
Nhập
* học phí cho 1 học kỳ (semester) học đào tạo từ xa.
Giáo dục đổi mới với 3GCác hệ thống, mạng năng lượng điện,truyền tải điện, các chế độ, độ ổn định và độ tin cậy
2590 USD 2790 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.