An toàn các hệ thống thông tin

Thị trường an toàn thông tin tăng trung bình 25–30% một năm. Mức tăng lớn nhất (50–60% một năm) trong tương lai gần được dự báo trong khu vực  SMB (doanh nghiệp vừa và nhỏ).

Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường này dẫn đến việc thiếu đáng kể các chuyên gia lành nghề về các hệ thống an toàn và bảo vệ thông tin, trong đó: kiểm toán các hệ thống ngân hàng, các tư vấn viên về ứng dụng các quyết định của công nghệ thông tin, các kỹ sư về ứng dụng, thiết kế, vận hành các hệ thống an toàn thông tin.

Các sinh viên chuyên ngành này nghiên cứu:

 • các phương pháp tối ưu;
 • các tính toán hiệu suất cao và các dịch vụ đám mây;
 • các hệ thống tính toán;
 • các vấn đề hiện đại của tin học và kỹ thuật tính toán;
 • quản lý các dự án-IT.

Trong quá trình học các sinh viên nắm được phương pháp luận tiến hành nghiên cứu khoa học và thiết kế -thử nghiệm, đi thực tế đào tạo và sản xuất. Ở giai đoạn kết thúc, các sinh viên tốt nghiệp của bậc học cử nhân sẽ thực hiện nghiên cứu khoa học và bảo vệ luận án.

Các môn học chuyên ngành gồm:

 • cơ sở mật mã;
 • các phương tiện kỹ thuật bảo vệ quyền tác giả;
 • quản trị trong lĩnh vực an toàn thông tin;
 • chống viruts cho các hệ thống thông tin;
 • quản lý tổ chức hạ tầng cơ sở-IT;
 • quản trị mạng hệ thống;
 • các hệ thống và mạng lưu trữ các dữ liệu;
 • thiết kế và xây dựng phần mềm.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • nghiên cứu hệ thống các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực kỹ thuật tính toán;
 • nắm được phương pháp luận phân tích các vấn đề khoa học-kỹ thuật, hệ thống hóa và khái quát thông tin khoa học-kỹ thuật và các nguồn bằng sáng chế; đặt mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học;
 • nắm được các phương pháp lựa chọn và biến đổi các mô hình toán học của các hiện tượng, các quá trình và các hệ thống nhằm thực hiện phần cứng-phần mềm hiệu quả chúng và nghiên cứu chúng với ứng dụng các phương tiện của kỹ thuật tính toán;
 • nắm được các kỹ năng xây dựng các thuật toán, các mô hình toán học, các phương pháp, các công nghệ máy tính và các hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong nghiên cứu khoa học, trong hoạt động tính toán thiết kế, quản lý các hệ thống công nghệ, kinh tế, xã hội và trong các lĩnh vực nhân văn của hoạt động con người.

Kiếm việc làm

Thạc sỹ ngành Tin học và kỹ thuật tính toán có thể hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tính toán thiết kế, công nghệ sản xuất, khai thác sử dụng, tổ chức-quản lý, sư phạm.
Kết thúc khóa học các thạc sỹ sẽ:

 • làm việc tốt trên các cương vị lãnh đạo trong các phòng công nghệ thông tin;
 • làm việc với cương vị kỹ sư, các cộng tác viên khoa học, chủ nhiệm các phòng thí nghiệm và các trung tâm nghiên cứu khoa học;
 • tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, với việc lựa chọn công danh của nhà nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, nhà thiết kế các công nghệ mới trong lĩnh vực tin học và kỹ thuật hiện đại.

Thời hạn đào tạo:
2 năm

Yêu cầu đối với thí sinh:
Đã tốt nghiệp đại học (cử nhân hay kỹ sư).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «An toàn các hệ thống thông tin» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng thạc sỹ chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Loại hình đào tạo và học phí:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga
105 900 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Học phí theo chương trình
An toàn các hệ thống thông tin

có khuyến mại

2500 USD
2190 USD*
Nhập
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GAn toàn các hệ thống thông tin
2590 USD 2790 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.