Trí tuệ nhân tạo và ngôn ngữ học máy tính

Trí tuệ nhân tạo – đó là khoa học và công nghệ xây dựng các máy trí tuệ và các chương trình máy tính. Về tổng thể, việc nghiên cứu các vấn đề của trí tuệ nhân tạo trong các khoa học máy tính nhằm xây dựng, phát triển và khai thác sử dụng các hệ thống thông tin trí tuệ.

Các thiết kế trên là cơ sở của nhiều hệ thống phần cứng-phần mềm công nghiệp hiện đại. Xu hướng tin học hóa tổng thể xã hội biểu hiện bởi mức tăng thường xuyên cầu đối với các chuyên gia trong lĩnh vực ngôn ngữ học máy tính, kỹ thuật robot, thiết kế chế tạo các hệ thống chuyên gia tự động hóa và các cơ sở kiến thức.

Các sinh viên chuyên ngành này nghiên cứu:

 • các phương pháp tối ưu hóa;
 • các mạng nơ-ron nhân tạo;
 • các phương pháp nhận dạng;
 • các tính toán hiệu suất cao và các dịch vụ đám mây.

Trong quá trình học các sinh viên nắm được phương pháp luận tiến hành nghiên cứu khoa học và thiết kế -thử nghiệm, đi thực tế đào tạo và sản xuất. Ở giai đoạn kết thúc, các sinh viên tốt nghiệp của bậc học cử nhân sẽ thực hiện nghiên cứu khoa học và bảo vệ luận án.

Các môn học chuyên ngành gồm:

 • thiết kế các hệ thống chuyên gia và các cơ sở kiến thức;
 • ngôn ngữ học toán học;
 • kỹ thuật robot;
 • các bộ cảm biến và các hệ thống sensơ tinh khôn;
 • các hệ thống phân tích thông tin và tìm kiếm;
 • thiết kế và xây dựng phần mềm.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • biết được các chương trình phân tích trí tuệ các dữ liệu, học máy và ngôn ngữ học máy tính trong các quá trình công nghệ sử lý thông tin;
 • nắm được phần mềm và đảm bảo ngôn ngữ học các hệ thống thông tin tinh khôn và các hệ thống hỗ trợ ra quyết định;
 • biết cách xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo (các hệ thống tinh khôn, phân tích trí tuệ các dữ liệu, bộ giải toán cho các robot, ngôn ngữ học máy tính và biểu diễn kiến thức), có tính đến đặc thù của lĩnh vực kiến thức nhân văn, được xây dựng chương trình hay hệ thống cho chúng;
 • nắm được các kỹ năng xây dựng thiết bị của các hệ thống tinh khôn đối với các lĩnh vực kiến thức khác nhau (xã hội học, y học, tội phạm học, tin học-kinh doanh).

Kiếm việc làm

Thạc sỹ ngành Tin học và kỹ thuật tính toán có thể hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tính toán thiết kế, công nghệ sản xuất, khai thác sử dụng, tổ chức-quản lý, sư phạm.

Kết thúc khóa học các thạc sỹ sẽ:

 • làm việc tốt trên các cương vị lãnh đạo trong các phòng công nghệ thông tin;
 • làm việc với cương vị kỹ sư, các cộng tác viên khoa học, chủ nhiệm các phòng thí nghiệm và các trung tâm nghiên cứu khoa học;
 • giữ các chức vụ của nhà thiết kế, nhà phân tích, nhà thiết kế-lập trình các hệ thống tinh khôn, nhà phân tích-lập trình, nhà thiết kế các hệ thống chuyên gia, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo;
 • tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, với việc lựa chọn công danh của nhà nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, nhà thiết kế các công nghệ mới trong lĩnh vực tin học và kỹ thuật hiện đại.

Thời hạn đào tạo:
2 năm

Yêu cầu đối với thí sinh:
Đã tốt nghiệp đại học (cử nhân hay kỹ sư).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Trí tuệ nhân tạo và ngôn ngữ học máy tính» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng thạc sỹ chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Loại hình đào tạo và học phí:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga
105 900 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Học phí theo chương trình
Trí tuệ nhân tạo và ngôn ngữ học máy tính

có khuyến mại

2500 USD
2190 USD*
Nhập
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GTrí tuệ nhân tạo và ngôn ngữ học máy tính
2590 USD 2790 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.