Consulting- thông tin-công nghệ

Cơ sở xây dựng hệ thống quản lý tổ chức hiệu quả và hiện đại là hạ tầng cơ sở-IT phần cứng –phần mềm. Consulting thông tin –công nghệ nhằm xây dựng hệ thống truy cập hiệu quả của những người sử dụng các tài nguyên thông tin của doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng tối da các tài nguyên -IT

Các sinh viên chuyên ngành này nghiên cứu:

 • các phương pháp tối ưu hóa;
 • quản trị các dự án -IT;
 • phương pháp luận phân tích-kinh doanh và xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng cơ sở -IT;
 • thiết kế và chuẩn bị tài liệu kỹ thuật.

Trong quá trình học các sinh viên nắm được phương pháp luận tiến hành nghiên cứu khoa học và thiết kế -thử nghiệm, đi thực tế đào tạo và sản xuất. Ở giai đoạn kết thúc, các sinh viên tốt nghiệp của bậc học cử nhân sẽ thực hiện nghiên cứu khoa học và bảo vệ luận án.

Các môn học chuyên ngành gồm:

 • xây dựng các hệ thống chuyên gia và các cơ sở kiến thức;
 • công nghệ tích hợp hệ thống;
 • thiết kế các quá trình –kinh doanh và các hệ thống;
 • phương pháp luận IT-consulting;
 • quản lý tổ chức hạ tầng cơ sở-IT;
 • thiết kế các hệ thống thông tin và viễn thông;
 • các hệ thống tự động hóa quản lý xí nghiệp;
 • các hệ thống phân tích thông tin và tìm kiếm;
 • quản trị trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • biết sử dụng các phương pháp và các công cụ hiện đại quản lý các dự án, xây dựng công nghệ và đổi mới công nghệ các quá trình –kinh doanh, tự động hóa các quá trình –kinh doanh;
 • tiến hành khảo sát phân tích-hệ thống, xây dựng các mô hình cơ cấu tổ chức, các quá trình kinh doanh và các hệ thống quản lý của bên đặt hàng;
 • tư vấn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, quản trị tài chính và nhân sự;
 • xây dựng tài liệu thiết kế và các tài liệu báo cáo nội bộ;
 • tiến hành kiểm toán theo tiêu chuẩn đánh giá nhất định các phần tử riêng biệt của hạ tầng cơ sở-IT, cũng như tất cả hệ thống phần cứng, phần mềm, các quá trình vận hành và bảo dưỡng chúng của công ty được kiểm tra.

Kiếm việc làm

Thạc sỹ ngành Tin học và kỹ thuật tính toán có thể hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tính toán thiết kế, công nghệ sản xuất, khai thác sử dụng, tổ chức-quản lý, sư phạm.

Các sinh viên tốt nghiệp sẽ làm việc tốt trên các cương vị: kiểm toán hạ tầng cơ sở-IT, chuyên viên về    ứng dụng các hệ thống thông tin công ty, chuyên gia phân tích, chủ nhiệm các dự án về ứng dụng, kiến trúc sư –kinh doanh.

Thời hạn đào tạo:
2 năm

Yêu cầu đối với thí sinh:
Đã tốt nghiệp đại học (cử nhân hay kỹ sư).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Consulting- thông tin-công nghệ» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng thạc sỹ chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Loại hình đào tạo và học phí:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga
105 900 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Học phí theo chương trình
Consulting- thông tin-công nghệ

có khuyến mại

2500 USD
2190 USD*
Nhập
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GConsulting- thông tin-công nghệ
2590 USD 2790 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.