Mạng máy tính và truyền thông

Các chuyên gia về các mạng máy tính và viễn thông cần thiết trong các đơn vị tự động hóa hoạt động ngân hàng, trong các bộ phận khai thác sử dụng các mạng công ty của các cơ sở và các công ty quản lý mạng các cấp khác nhau, v.v. Nói cách khác, các chuyên gia lĩnh vực này có nhu cầu khắp mọi nơi cho việc xây dựng và khai thác sử dụng các mạng nội bộ, thành phố, toàn cầu và công ty. Thống kê trên thế giwois hàng năm ghi nhận việc khan hiếm các nhà chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, điều đó đảm bảo cho mức tiền lương tương ứng.

Các sinh viên chuyên ngành này nghiên cứu:

 • các phương pháp tối ưu hóa;
 • các tính toán hiệu suất cao và các dịch vụ đám mây.
 • các hệ thống tính toán;
 • các vấn đề hiện đại của tin học và kỹ thuật tính toán;
 • quản trị các dự án-IT.

Trong quá trình học các sinh viên nắm được phương pháp luận tiến hành nghiên cứu khoa học và thiết kế -thử nghiệm, đi thực tế đào tạo và sản xuất. Ở giai đoạn kết thúc, các sinh viên tốt nghiệp của bậc học cử nhân sẽ thực hiện nghiên cứu khoa học và bảo vệ luận án.

Các môn học chuyên ngành gồm:

 • thiết kế các hệ thống thông tin và viễn thông, quản trị mạng hệ thống với sử dụng các tài liệu học tập và thiết bị CISCO;
 • các hệ thống và mạng lưu trữ dữ liệu;
 • quản lý tổ chức hạ tầng cơ sở-IT;
 • thiết kế và xây dựng phần mềm.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • nắm được hệ thống các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực kỹ thuật tính toán; nắm được phương pháp luận phân tích các vấn đề khoa học-kỹ thuật, hệ thống hóa và khái quát thông tin khoa học-kỹ thuật và các nguồn bằng sáng chế; đặt mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học;
 • nghiên cứu các phương pháp lựa chọn và biến đổi các mô hình toán học của các hiện tượng, các quá trình và các hệ thống nhằm thực hiện phần cứng-phần mềm hiệu quả chúng và nghiên cứu chúng bằng các phương tiện của kỹ thuật tính toán;
 • nắm được các kỹ năng xây dựng các thuật toán, các mô hình toán học, các phương pháp, các công nghệ máy tính và các hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong nghiên cứu khoa học, trong hoạt động tính toán thiết kế, quản lý các hệ thống công nghệ, kinh tế, xã hội và trong các lĩnh vực nhân văn của hoạt động con người.

Kiếm việc làm

Thạc sỹ ngành Tin học và kỹ thuật tính toán có thể hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tính toán thiết kế, công nghệ sản xuất, khai thác sử dụng, tổ chức-quản lý, sư phạm.

Kết thúc khóa học các thạc sỹ sẽ:

 • làm việc tốt trên các cương vị lãnh đạo trong các phòng công nghệ thông tin;
 • làm việc với cương vị kỹ sư, các cộng tác viên khoa học, chủ nhiệm các phòng thí nghiệm và các trung tâm nghiên cứu khoa học;
 • tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, với việc lựa chọn công danh của nhà nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, nhà thiết kế các công nghệ mới trong lĩnh vực tin học và kỹ thuật hiện đại.

Thời hạn đào tạo:
2 năm

Yêu cầu đối với thí sinh:
Đã tốt nghiệp đại học (cử nhân hay kỹ sư).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Mạng máy tính và truyền thông» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng thạc sỹ chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Loại hình đào tạo và học phí:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga
105 900 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Học phí theo chương trình
Mạng máy tính và truyền thông

có khuyến mại

2500 USD
2190 USD*
Nhập
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GMạng máy tính và truyền thông
2590 USD 2790 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.