Tích hợp hệ thống và quản lý hạ tầng cơ sở - IT của công ty

Rất khó hình dung được hoạt động của doanh nghiệp nếu không sử dụng công nghệ thông tin: không một lĩnh vực hoạt động chính nào của công ty, từ sản xuất đến quản lý hệ thống kinh tế-tài chính không qua được nếu thiếu hạ tầng cơ sở -IT tương ứng.

Các hệ thống thông tin công ty phân tán theo lãnh thổ hiện đại với một số lượng lớn các thiết bị viễn thông, phần cứng và phần mềm đòi hỏi sự hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ chuyên nghiệp với việc tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cần thiết và đảm bảo tính truy nhập, đọ tin cậy và tính liên tục của các dịch vụ-IT.

Các chuyên gia lành nghề về tích hợp hệ thống và quản lý hạ tầng cơ sở-IT của công ty luôn là một trong những người được trả lương cao nhất và có nhu cầu nhất.

Các sinh viên chuyên ngành này nghiên cứu:

 • các phương pháp tối ưu hóa;
 • quản trị các dự án-IT.
 • các phương pháp phân tích-kinh doanh và xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng cơ sở-IT;
 • thiết kế và chuẩn bị tài liệu kỹ thuật;

Trong quá trình học các sinh viên nắm được phương pháp luận tiến hành nghiên cứu khoa học và thiết kế -thử nghiệm, đi thực tế đào tạo và sản xuất. Ở giai đoạn kết thúc, các sinh viên tốt nghiệp của bậc học cử nhân sẽ thực hiện nghiên cứu khoa học và bảo vệ luận án.

Các môn học chuyên ngành gồm:

 • thiết kế các hệ thống chuyên gia và các cơ sở kiến thức;
 • các hệ thống tự động hóa quản lý doanh nghiệp;
 • thiết kế các quá trình-kinh doanh và các hệ thống;
 • độ tin cậy, kiểm tra và chẩn đoán các hệ thống tính toán;
 • quản lý tổ chức hạ tầng cơ sở-IT;
 • các công nghệ tích hợp hệ thống;
 • các phương pháp luận IT-consulting;
 • сác hệ thống và mạng lưu trữ các dữ liệu;
 • quản trị trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • biết sử dụng các phương pháp và các công cụ hiện đại quản lý các dự án, xây dựng công nghệ và đổi mới công nghệ các quá trình –kinh doanh, tự động hóa các quá trình –kinh doanh;
 • tiến hành khảo sát phân tích-hệ thống, xây dựng các mô hình cơ cấu tổ chức, các quá trình kinh doanh và các hệ thống quản lý của bên đặt hàng;
 • tư vấn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, quản trị tài chính và nhân sự;
 • xây dựng tài liệu thiết kế và các tài liệu báo cáo nội bộ;
 • tiến hành kiểm toán theo tiêu chuẩn đánh giá nhất định các phần tử riêng biệt của hạ tầng cơ sở-IT, cũng như tất cả hệ thống phần cứng, phần mềm, các quá trình vận hành và bảo dưỡng chúng của công ty được kiểm tra.

Kiếm việc làm

Thạc sỹ ngành Tin học và kỹ thuật tính toán có thể hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tính toán thiết kế, công nghệ sản xuất, khai thác sử dụng, tổ chức-quản lý, sư phạm.

Các sinh viên tốt nghiệp sẽ làm việc tốt trên các cương vị: tư vấn viên, kiểm toán hạ tầng cơ sở-IT, chuyên viên về    ứng dụng các hệ thống thông tin công ty, chuyên gia phân tích, chủ nhiệm các dự án về ứng dụng, kiến trúc sư –kinh doanh.

Thời hạn đào tạo:
2 năm

Yêu cầu đối với thí sinh:
Đã tốt nghiệp đại học (cử nhân hay kỹ sư).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Tích hợp hệ thống và quản lý hạ tầng cơ sở - IT của công ty» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng thạc sỹ chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Loại hình đào tạo và học phí:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga
105 900 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Học phí theo chương trình
Tích hợp hệ thống và quản lý hạ tầng cơ sở - IT của công ty

có khuyến mại

2500 USD
2190 USD*
Nhập
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GTích hợp hệ thống và quản lý hạ tầng cơ sở - IT của công ty
2590 USD 2790 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.